sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> วิธีแก้ปัญหา ดับกลิ่นเหม็น ด้วยผงจุลินทรีย์
เทคนิคการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย
มีปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น เช่น กลิ่นส้วม กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะ กลิ่นมูลสัตว์ ฯลฯ ดับกลิ่นทันใจด้วยวิธีชีวภาพจุลินทรีย์ดับกลิ่น ไม่มีอันตราย ไร้สารเคมีใดๆตกค้าง
จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายๆด้าน เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี ไม่ใช่น้ำยา สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเสียที่เกิดจากการหมักหมมเน่าเสียของวัตถุอินทรีย์ทั้งหลาย  ด้านปศุสัตว์และเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพได้เป็นอย่างดี เพราะในจุลินทรีย์มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
     
การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น 
มีหลายๆท่านที่เข้าใจผิดในการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าการใช้งานนั้นใช้เพียงครั้งแรกก็จบแล้วต่อไปไม่ต้องใช้อีก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดถนัด ในความเป็นจริงแล้ว การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นนั้นขึ้นอยู่กับปัญหา ถ้าปัญหาหมดแล้วก็สามารถหยุดใช้ได้ แต่ถ้าปัญหามีอย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงสุนัข โดยปกติทั่วๆไปสุนัขก็ต้องปัสสาวะและอุจจาระอยู่เป็นประจำ ดังนั้นของเสียต่างๆก็จะส่งกลิ่น ( ปัญหา ) อยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มีสุนัขอยู่ หรือส้วมที่บ้านส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำ ถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆจากส้วมหรือบ่อเกรอะ ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเทราดเพียงครั้งเดียวก็ย่อมทำได้  แต่บ้านอาศัยทั่วไปส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะเป็นลักษณะใช้งานจากส้วมทุกๆวัน นั่นหมายความว่าสิ่งปฏิกูลหรือของเสียก็เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจึงต้องใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ อาจจะ 2-3 วันต่อครั้งหรืออาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด กรณีที่มีน้อยก็อาจจะใช้อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ยังทำได้ ( บ้านที่มีสามาชิกเพียง 2 คน ) และยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยจะแน่ใจ นั่นก็คือไม่แน่ใจว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นจะทำให้กลิ่นหายได้ ซึ่งส่วนมากอยากจะซื้อไปทดลองดูก่อนว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่  ในส่วนนี้บอกได้เลยว่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ผ่านการวิจัยและทดสอบจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นที่แพร่หลาย ประเทศไทยเพิ่งจะรับข้อมูลการใช้จุลินทรีย์ประเภทนี้เพียงไม่กี่ปีในขณะที่ต่างประเทศเขาก้าวหน้าไปไกลหลายปี ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้เลยว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นใช้ดับกลิ่นและใช้ประโยชน์หลายด้านได้ดีจริง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องใช้ตามคำแนะนำและสม่ำเสมอ ถ้าใช้ไม่ถูกหลักอาจจะทำให้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่หรือไม่ได้ผลอะไรเลยก็เป็นไปได้ การใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆหรือนำไปใช้บำบัดน้ำเสียตามที่ต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและถูกจุด เนื่องจากจุลินทรีย์จะไม่ทำลายหรือกัดกร่อนสิ่งปฏิกูลเน่าเสียที่เกิดขึ้น แต่เป็นการย่อยสลายให้สมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการใช้สารเคมี อีกทั้งไม่มีการตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.