sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> Aromatherapy ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นหอม
    Aromatherapy หรือสุคนธบำบัด เป็นศาสตร์รักษาโรคด้วยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยใช้ทั้งการสูดดมหรือนวดตามร่างกาย ซึ่งหลายคนเชื่อว่าวิธีการนี้อาจช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ แต่การบำบัดในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือไม่ อย่างไร หาคำตอบได้จากข้อมูลต่อไปนี้

น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ใน Aromatherapy น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) เป็นน้ำมันที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช อย่างดอก ผล เมล็ด ใบ กิ่ง ยาง เปลือก แก่น หรือลำต้น จนได้สารเคมีที่สามารถใช้สูดดมหรือทาตามผิวหนังเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากเพื่อกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีความเข้มข้นสูง จึงทำให้การผลิตแต่ละครั้งได้น้ำมันหอมระเหยในปริมาณน้อยและมักทำให้มีราคาแพง ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็จะให้กลิ่นที่แตกต่างกันไป

น้ำมันหอมระเหยกับการบำบัดแบบ Aromatherapy ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่า โมเลกุลขนาดเล็กของน้ำมันหอมระเหยอาจไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับกลิ่นภายในจมูก และสมองส่วนลิมบิก (Limbic) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ นอกจากนี้ การสูดดมน้ำมันหอมระเหยยังส่งผลต่อสมองส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น สมองส่วนคอร์เท็กซ์ (Cortex) ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ต่อมพิทิวทอรี (Pituitary) ที่ควบคุมระบบฮอร์โมนในร่างกาย รวมถึงสมองส่วนไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) ที่ทำให้หลั่งสารเคมีอารมณ์ดีที่ชื่อว่าเซโรโทนิน (Serotonin) ออกมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความอยากอาหารและพฤติกรรมทางเพศด้วย เป็นต้น ดังนั้น การสูดดมน้ำมันหอมระเหยจาก Aromatherapy จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งผลต่อร่างกายและระบบประสาทได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของ Aromatherapy

การศึกษาวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ Aromatherapy ที่มีต่อสุขภาพไว้ ดังนี้

ข้อควรระวังในการใช้ Aromatherapy

น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ใน Aromatherapy นั้น สามารถใช้สูดดมหรือนวดตามร่างกายได้อย่างปลอดภัย แต่เนื่องจากเป็นน้ำมันสกัดที่มีความเข้มข้นสูง ผลิตภัณฑ์บางชนิดจึงอาจจำเป็นต้องเจือจางก่อนนำไปใช้ เพราะหากทาลงบนผิวหนังโดยตรงก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้ผิวไวต่อแดดได้ หรือหากสูดดมจากบรรจุภัณฑ์ก็อาจมีกลิ่นฉุนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่ไวต่อกลิ่นด้วย

นอกจากนี้ มีข้อควรระวังเพิ่มเติมในการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหย ดังนี้

ที่มา https://www.pobpad.com/aromatherapy-ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นหอม

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.