sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> สงสัยไหม? แอลกอฮอล์มีกี่ประเภท และใช้ทำอะไรได้บ้าง

แอลกอฮอล์ที่สำคัญและใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เอทิลแอลกอฮล์ และ เมทิลแอลกอฮอล์

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูง 
วิธีการผลิต: เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากการหมักของพืชผลทางการเกษตร 
การใช้ประโยชน์: นิยมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และเครื่องสำอาง เช่น ใช้ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือยาสำหรับล้างแผล ใช้ทำน้ำหอม สบุ่ รวมถึงนิยมใช้ทำเป็นเครื่องดื่ม
ข้อควรระวัง: แอลกอฮอล์ชนิดนี้ให้พลังงานกับร่างกายสูงกว่าอาหารทั่วไป แต่ไม่มีประโยชน์ด้านสารอาหารให้แก่ร่างกาย สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วผ่านทางกระแสเลือด ยิ่งช่วงท้องว่างต้องระวังเป็นพิเศษ
เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยง่าย ติดไฟง่าย มักจะเติมสีเพื่อความแตกต่างในการใช้งานกับเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อโดนผิวหนังจะรู้สึกเย็น 
วิธีการผลิต: เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี 
การใช้ประโยชน์: นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี และใช้เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น ใช้จุดตะเกียง หรือใช้ผสมกับแกสโซลีนเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องบิน
ข้อควรระวัง: ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อ หากเผลอรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้มีอาการพล่ามัว มองไม่ชัด หากได้รับปริมาณมากอาจจะทำให้ตาบอดได้


Cr.http://www.e-toyotaclub.net/
 

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.