sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , แฟกซ์ 053-204465
Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีงานปั้นงานหล่อ >> ปูนปลาสเตอร์

ปูนปลาสเตอร์

ชื่อสินค้า : ปูนปลาสเตอร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calcium Sulfate
สูตรเคมี : CaSO4
ราคา : 260.00 บาท
Packing : 50 Kg
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
คุณสมบัติ


                  ปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มนุษย์นำ มาใช้ประโยชน์เป็นเวลายาวนานมากหลักฐานเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับปูนปลาสเตอร์พบที่ดินแดนอนาโตเลีย (ปัจจุบันคือประเทศตุรกี) และซีเรียเมื่อ 9000 ปีมาแล้วเช่นเดียวกับชาวอิยิปต์ โบราณที่มี การผลิตปูนปลาสเตอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุประสาน ในการก่อสร้างปิระมิดในคริสต์ศตวรรษที่ 18 กรุงปารีสได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของปูนปลาสเตอร์ เนื่องจากกษัตริย์ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายให้ชาวกรุงปารีสใช้ปูนปลาสเตอร์ฉาบบ้านไม้เพื่อป้องกันไฟไหม้จนทำให้เกิดโรงงาน ผลิตปูนปลาสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ชานกรุงปารีส เพื่อรองรับความต้องการใช้งานดังกล่าวจนเป็นที่มาของคำว่า ปูนปลาสเตอร์อันเป็นชื่อเรียกปูนปลาสเตอร์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษาอังกฤษที่ใช้กันในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันนี้

                   ปูนปลาสเตอร์ทำมาจากเนชั่แร่ยิปซัมซึ่งมีชื่อทางเคมี ว่าแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต ในโครงผลึกจะมีน้ำ 2 หน่วยต่อแคลเซียมซัลเฟต 1 หน่วยเมื่อนำยิปซัมมาเผาแคล ไซน์น้ำบางส่วนจะระเหยออกไปกลายเป็นปูนปลาสเตอร์ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าแคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮ เดรตในโครงผลึกจะมี น้ำเพียง 1 หน่วยต่อแคลเซียมซัลเฟต 2 หน่วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เป็นปฏิกิริยาผัน กลับได้ดังนั้นเมื่อเราเติมน้ำให้กับปูนปลาสเตอร์ปูนปลาสเตอร์จะทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นผลึกรูปเข็มของยิปซัมและกลายเป็น ก้อนแข็งอีกครั้งกระบวนการดังกล่าวนี้ จะกินเวลาประมาณ 20-30 นาทีซึ่งยาวนานพอที่ปูนเหลวจะ ไหลตัวเต็มตัวในแบบพิมพ์ได้อย่างอิสระปูนปลาสเตอร์จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมมากกับการหล่อแบบให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ตามต้องการปูนปลาสเตอร์ที่ เริ่มแข็งตัวใหม่ ๆ จะค่อนข้างร้อนเนื่องจากปฏิกิริยาหัวเรื่อง: การเซ็ตคุณตัวของปูนปลาสเตอร์จะคลายความสามารถร้อนออกมาด้วยนั่นเอง

                     ประโยชน์ของปูนปลาสเตอร์ที่สำคัญคือใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การหล่อแบบเป็นที่มีชิ้นงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช่นหน้ากากตุ๊กตาและสิ่งของประดับร้านบ้านทำเฝือกสำหรับคนไข้ที่ประสบ อุบัติเหตุกระดูกแขนหรือขา หักใช้พิมพ์รอยมือหรือเท้าสำหรับศึกษาและงานสืบสวนรวมถึงทำแบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกการใช้ปูนปลาสเตอร์ทำแบบสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกมีข้อดีหลายประการเนื่องจากปูนปลาสเตอร์ มีความแข็งแรงและผิวหน้าเรียบสามารถ เก็บรายละเอียดต่างๆของต้นแบบได้ดีรวมถึงมีรูพรุนมากจึงสามารถดูดน้ำออกจากเนื้อดินได้ทำให้เนื้อดินแห้งเร็วกว่าการใช้วัสดุอื่นทำแบบนอกจากนั้นยังมีราคาถูกอีก ด้วยข้อควรระวังในการทำแบบ ปูนปลาสเตอร์คือจะต้องกำจัดฟองอากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำปฏิกิริยาระหว่างปูนปลาสเตอร์กับน้ำออกให้หมดมิฉะนั้นจะทำให้เกิดรูพรุนขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อความแข็งแรงและการดูดซึม น้ำของแบบที่ได้
 

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2014 www.worldchemical.com

All rights reserved.