sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , แฟกซ์ 053-204465
Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีภัณฑ์ทั่วไป >> กลีเซอรีน(ก้อน)

กลีเซอรีน(ก้อน)

ชื่อสินค้า : กลีเซอรีน(ก้อน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
สูตรเคมี :
ราคา : บาท
Packing :
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
คุณสมบัติ

กลีเซอรีน  (Glycerin) หรือ  กลีเซอรอล  (กลีเซอรอล) เป็นสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มของโพลิ ไฮดริกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งถือเป็นสารชนิดเดียวกันสำหรับเป็นสารตั้งต้นสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิการผลิตสบู่การผลิตยาการ ผลิตเครื่องสำอางเป็นต้น

กลีเซอรีนหรือกลีเซอรอลถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1779 โดยนักเคมีชาวสวีเดนชื่อคาร์ลดับบลิว Scheele จากการทดลองปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันในการสกัดน้ำมันมะกอกกลีเซอรีนหรือกลีเซอรอลมาจากคำว่า glykys แปลว่า "หวาน" โดยในระยะแรกมี การใช้ประโยชน์สำหรับเป็นส่วนผสมของกาวทำให้กาวมีความเหนียวมากขึ้นรวมถึงส่วนผสมของสีย้อมและน้ำหมึกต่อมาถูกประยุกต์ใช้สำหรับทำระเบิดไดนาไมด์ในรูปของไตรกลีเซอรีนผสมกับซิลิกา

ข้อแตกต่างของกลีเซอรีหนังสือนกับกลีเซอรอล
กลีเซอรีหนังสือนและกลีเซอรอลถือเป็นสารเดียวกัน แต่คุณผู้ใช้ทั่วไปการมักเรียกกลีเซอรีหนังสือน (Glycerin) และกลีเซอรีนจะมีความ บริสุทธิ์น้อยกว่า มักมีการปนเปื้อนสิ่งต่างๆ เช่นน้ำสีเป็นต้นและกลีเซอรีนจะใช้เรียกสำหรับอ้างถึงสารละลายในทางการค้าของกลีเซอรอลที่มีน้ำเจือปนโดยมีกลีเซอรอลเป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่

กลีเซอรอลดิบจะมีความบริสุทธิ์ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์และความบริสุทธิ์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มักเป็นผลิตภัณฑ์ค้าขายในเชิงพาณิชย์สำหรับชื่ออื่นนอกเหนือจากกลีเซอรอลและกลีเซอรีน ได้แก่ โพรเพน 1,2,3 -triol 1 , 2,3 - propanetriol, 1,2,3 trihydroxypropane, glyceritol และ glycyl เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลีเซอรีน / กลีเซอรอลที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมักมีสถานะเป็นของแข็งหรือของเหลวซึ่งมีองค์ประกอบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันโดยสถานะของเหลวเป็นสถานะปกติของกลีเซอรีน / กลีเซอรอลส่วนกลีเซอ รีนก้อนที่เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายตามท้องตลาดสำหรับทำสบู่ก้อนใสทั่วไปจะมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์และกลีเซอรีนเหลวได้เป็นกลีเซอรีนก้อนที่เรียกกันทั่วไป

สำหรับกลีเซอรีนก้อนที่จำหน่าย ในร้านค้าหรืออินเตอร์เน็ตมักใช้สำหรับการผลิตสบู่ในครัวเรือนทั่วไปรวมถึงการใช้ในภาคอุตสาหกรรมส่วนกลีเซอรีนเหลวมักใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
- สบู่ก้อนแข็งเนื้อขาวนวล จะใช้สารตั้งต้นจากสบู่ที่ได้ จากกระบวนการสะปอนนิฟิเคชันดังสมการด้านล่าง

- สบู่ก้อนแข็งเนื้อมีลักษณะใสจะใช้สารตั้งต้นเป็นกลีเซอรีนก้อนที่เป็นส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์กับกลีเซอรีนเหลว

- สบู่เหลวเป็นลักษณะสบู่ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากโดยใช้สารตั้งต้นจากสบู่ที่ได้จากกระบวนการสะปอนนิฟิเคชันโดยมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารทำปฏิกิริยาแทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้เนื้อ สบู่แบบทั่วไป

คุณลักษณะเฉพาะของกลีเซอรอล / กลีเซอรีน
- มีสถานะปกติเป็นของเหลวข้นไม่มีสี มีรสหวาน
- สูตรทางเคมี C3H8O3
- มวลอะตอม 92.09382 กรัม / โมล
- ความหนาแน่น 1.261 กรัม / ลบ.ซม.
- จุดหลอมเหลว 18 องศาเซลเซียส
- จุดเดือด 290 องศาเซลเซียส
- ความหนืด 1.2 PA-s
- แรงตึงผิว (20 องศาเซลเซียส) 63.4 มิลลินิวตัน / เมตร
- จุดวาบไฟ (ระบบเปิด) 177 องศาเซลเซียส
- จุดติดไฟ 204 องศาเซลเซียส
- ละลายได้ ในน้ำและแอลกอฮอล์ไม่ละลายในเบน ซีนอีเทอร์และน้ำมัน

การผลิต
1 กลีเซอรีน / กลีเซอรอลสามารถผลิตได้จาก กระบวนการไฮโดรไลซีสของน้ำมันจากพืชและไขมันจากสัตว์โดยมีกรดหรือเบสเจือจางเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นกลีเซอรอลกับกรดไขมัน

ไขมันพืช / สัตว์น้ำ + = กลีเซอรีน / กลีเซอรอล + กรดไขมัน

2. กลีเซอรีน / กลีเซอรอลยังสามารถผลิตได้ จากกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสะปอนนิฟิเคชันได้สบู่แอลกอฮอล์และน้ำผสมรวมอยู่ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลทุกๆ 9 กิโลกรัมจะเกิดกลีเซอรอลประมาณ 1 เสมอกิโลกรัม
ไขมันพืช / สัตว์ + = ด่างสบู่ + กลีเซอรีน / กลีเซอรอล + แอลกอฮอล์ + น้ำ

3. การผลิตที่ได้จากกระบวนการการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้เมทิลเอสเทอร์กับกลีเซอรีน

ไขมันพืช / สัตว์ + เมทิลอแลกอฮอล์ = กลีเซอรีน / กลีเซอรอล + เมทิลเอสเทอร์

 

ประโยชน์กลีเซอรีหนังสือน / กลีเซอรอล /
1 ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากสามารถละลายได้ดีในน้ำและแอลกอออล์
2 สำหรับอุตสาหกรรมเคมีใช้สำหรับเป็นสารตั้งต้น ในการผลิตสารประกอบโพลิออล (โพลิออล) สำหรับผลิตโฟม
3 กลีเซอรีน / กลีเซอรอลที่มีความเข้มข้น มากกว่าร้อยละ 55 จะมีรสหวานสามารถใช้เป็นสาร ทดแทนน้ำตาลได้
4 กลีเซอรีน / กลีเซอรอลที่เป็นสารจำพวก hydroscopic มีคุณสมบัติดูดซับความชื้นในบรรยากาศได้ ดีจึงนิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความนุ่มความยืดหยุ่นและเป็นครีมเช่นอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อให้มีความอ่อนตัว และยืดหยุ่นได้ดี
5 ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อทำหน้าที่ เป็น ตัวแทนของความหนาหรือ Bodying ตัวแทนเพราะสามารถให้ความหนืดได้ดี
6 ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความ ชุ่มชื้นเช่นน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันสบู่เป็นต้น
7 ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาอาหารและ เครื่องดื่มเช่นเป็นสารทดแทนน้ำตาลเป็นต้น
8 โมโนกลีเซอไรด์ใช้เป็นสาร อิมัลชั่นและสารเพิ่มความคงตัว
9 ใช้ฉีดพ่นหรือเคลือบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อรักษาความสดป้องกันการระเหยของน้ำเช่นใช้พ่นใบยาสูบ
10 ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเป็น สารอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ครีมและเป็นสารที่ทำหน้ารักษาความชุ่มชื้นทั้งในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และแก่ผิว

ผลิตภัณฑ์จากเนชั่ปฏิกิริยากลีเซอรีหนังสือน / กลีเซอรอล
กลีซอลรีหนังสือน / กลีเซอรอลสามารถเกิดปฏิกิริยากับ สารอื่นได้ง่ายเหมือนกับแอลกอฮอล์โดยเฉพาะคาร์บอนอะตอมด้านนอกจะมีความว่องไวมากกว่าคาร์บอนอะตอมในด้านปฏิกิริยาที่เกิด ออกซิไดซ์คาร์บอนอะตอมด้านนอก จะเกิดเป็นอัลดีไฮด์ส่วนคาร์บอนอะตอมด้านในจะเกิดเป็นหมู่คาร์บอนิลผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา ได้แก่
1 กรดอินทรีย์และกรดอนินทรี ย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ที่ 1, 2 และ 3 หมู่
2 โมโนกลีเซอไรด์และไดกลี เซอไรด์ของกรดไขมัน
3 อะลิฟาติกเอสเทอ ร์และอะโรมาติกเอสเทอร์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับสารอัลคิเลติ้งและเอซิเลติ้ง
4 โพลีกลีเซอรีนที่เกิด จากปฏิกิริยา ระหว่างโมเลกุล Elimaination ของน้ำโดยมีเบสเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา
5 โมโนกลีเซอไรด์และไดกลี เซอไรด์จากปฏิกิริยาอัลคาไล
6 Clyclic 1,2 หรือ 1,3 และอะซีตัลหรือ Ketal จากการทำปฏิกิริยากับอัลดี ไฮด์หรือคีโตน

 

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2014 www.worldchemical.com

All rights reserved.