sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> อุปกรณ์ระบบน้ำ และเคมีน้ำ >> ชุดน้ำยาวัดค่า pHและ Cl (Test Kit)

ชุดน้ำยาวัดค่า pHและ Cl (Test Kit)

ชื่อสินค้า : ชุดน้ำยาวัดค่า pHและ Cl (Test Kit)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
สูตรเคมี :
Packing :
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
น้ำหนักสินค้า : * กรุณาเลือกขนาดของสินค้า
จำนวนชิ้น
คุณสมบัติ
การวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)
1. สามารถวัดค่า (Range) ได้ในช่วง -1.00 ถึง 15.00 pH
2.

ตรวจสอบค่า pH, Cholorine และ Bromine test kit กับน้ำยาเหลว
ใช้เครื่องวัดระดับน้ำ
 - เอาน้ำจากสระใส่ลงไปในกระบอกทั้ง 2 สี (แดง, เหลือง) ซึ่งเป็น 
 สีแดงหยดในกระบอกสีแดง 2 - 3 หยด
 - แล้วเอาน้ำยาขวดสีเหลืองหยดใน กระบอกสีเหลือง 2-3 หยด
 - หลังจากนั้ น้ำจะแสดงสีขึ้นมาก็อ่าน  ค่าตามสีที่โชว์แสดงข้างกระบอกของแต่ละสี

** ขวดสีแดงแสดงค่าด่าง (ค่าที่ปกติ 7.2-7.5)
** ขวดสีเหลืองแสดงค่าคลอรีน (ค่าทีปกติ 1.0-1.5 )

** หากต้องการให้สูงหรือต่ำกว่านี้ให้ปรับ
ค่า pH ในสระว่ายน้ำ
pH ที่
ต่ำกว่า      7
เป็นค่า pH ของ pH เท่ากับ      7
เป็นค่า pHเฉลี่ยมากกว่า  7 เป็นค่า 
มาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำ มีค่า pH = 7.5 หรืออยู่ระหว่าง 7.2-7.6 
ถ้า pH ต่ำมาก (เป็นกรด) จะเป็นผลให้คลอรีนทร์ตัวอย่างรวดเร็ว
และเกิดการกัดกร่อนมากขึ้นทั้งยังทำให้แสบตาเมื่อเล่นน้ำ
pH สูงเกินไปด้วยประสิทธิภาพของ จะลดคลอรีนลง
เกิดตะ อนน้ำจะขุ่นและแสบตาเช่น กัน

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.