sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , แฟกซ์ 053-204465
Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีอาหาร >> ซอร์บิทอล

ซอร์บิทอล

ชื่อสินค้า : ซอร์บิทอล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : sorbitol
สูตรเคมี : C6H14O6
ราคา : บาท
Packing : 260 กก.
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
คุณสมบัติ
ซอร์บิตอล (Sorbitol)มีลักษณะเป็นผงสีขาวแบนหรือ กลมให้ความหวานน้อยกว่าน้ำตาลซูโครส 0.5 เท่ามักนำมาใช้ปรับลักษณะเนื้อ อาหารเช่นอาหารประเภทลูกอมหมากฝรั่ง แต่จากการที่บริโภคซอร์บิตอลใน ปริมาณสูงอาจส่งผลให้เกิดปัญหา ท้องเดินและท้องอืดการใช้สารนี้จึงต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมทั้งมีข้อความคำเตือนที่ฉลากด้วยอักษรสีแดงดังนี้ - ไม่ควรให้เด็กรับประทาน- ไม่ใช่อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก- รับประทานวันละไม่เกิน 8 เม็ดหากรับประทานเกินขนาดอาจมีฤทธิ์ เป็นยาระบายได้ (ใน 8 เม็ดต้องมีซอร์บิตอล ไม่เกิน 30 กรัม)SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2014 www.worldchemical.com

All rights reserved.