sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีภัณฑ์ทั่วไป >> แมกนีเซียมซัลเฟต

แมกนีเซียมซัลเฟต

ชื่อสินค้า : แมกนีเซียมซัลเฟต
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
สูตรเคมี :
Packing :
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
น้ำหนักสินค้า : * กรุณาเลือกขนาดของสินค้า
จำนวนชิ้น
คุณสมบัติ
ประโยชน์ : ส่วนใหญ่ใช้สำหรับในอุสาหกรรมภาคเกษตรกรรมพืชและสัตว์น้ำ ธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืชใช้ร่วมกับปุ๋ยNPKเป็นประจำทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรและนักวิชาการได้มีวิธีที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับความต้องการของพืชได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และเราได้ทราบดีว่าธาตุอาหารที่สำคัญของพืชซึ่งมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรอง,ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารดังกล่าวนี้ถ้าพืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะทำให้ผลผลิตของพืชลดลง ทุกวันนี้พืชที่ปลูกจะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุแมกนีเซียมกันมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีการใส่ปุ๋ยNPKและธาตุกำมะถันกันมากขึ้นทำให้ดินเค็มจัดเป็นกรดก็จะทำให้พืชมีผลผลิตตกต่ำลงเรื่อยๆ


ความสำคัญของแมกนีเซียมซัลเฟต
1. เป็นองค์ประกอบหลักของสารคลอโรฟิลล์ส่วนสีเขียวในใบพืช
2. ช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารในพืชและเป็นตัวนำพาฟอสฟอรัสในการดูดซึมจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืช
3. เป็นตัวเร่งและเป็นส่วนประกอบของเอ็นไซด์ของพืชหลายชนิด
4. เคลื่อนย้ายได้ดีในพืช
5. มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสง
6. เพิ่มการใช้ธาตุเหล็กในพืช
7. มีอิทธิพลเกี่ยวกับให้ความสม่ำเสมอของการสุกการแก่ที่เร็วขึ้นของผลไม้
 
การจัดเก็บ
- การเก็บต้องปิดให้มิดชิด
- เก็บในที่เย็น และเก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี
- ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรงภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าของสารนี้อาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากมีกากสารเคมี แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.