sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีเครื่องสำอาง >> บีแว็กซ์ (Bee Wax) ขี้ผึ้ง

บีแว็กซ์ (Bee Wax) ขี้ผึ้ง

ชื่อสินค้า : บีแว็กซ์ (Bee Wax) ขี้ผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
สูตรเคมี :
Packing :
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
น้ำหนักสินค้า : * กรุณาเลือกขนาดของสินค้า
จำนวนชิ้น
คุณสมบัติ
Bee Wax  ขี้ผึ้ง
ตัวนี้จะถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว ไม่ละลายน้ำ และไม่ละลายในแอลกอฮอล์เย็น ใช้ในเครื่องสำอางค์ ทำเนื้อลิปสติก หรือ การเคลือบลูกกวาด ขนมหวาน และเป็นสารให้กลิ่นรสในหมากฝรั่ง ในอาหาหาร
 
คุณสมบัติของไขผึ้ง
1. ไขผึ้งบริสุทธิ์จะไม่มีสีหรือเห็นเป็นสีใส ๆ โปร่งแสง  ไขผึ้งละลายได้ดีในน้ำมัน  โดยเฉพาะน้ำมันสน  แต่ไม่ละลายในน้ำ ถ้านำไขผึ้งที่แข็งไปต้มในน้ำ  ไขผึ้งจะหลอมละลายลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำ                
2. ไขผึ้งมีจุดหลอมเหลวเฉลี่ยที่ 63-65 องศาเซลเซียส  ถ้าได้รับความร้อนสูงกว่าจุดหลอมเหลว จะเกิดเปลวไฟหรือติดไฟ  ลุกไหม้เหมือนก๊าซจะเป็นอันตราย  ดังนั้นการหลอมไขผึ้ง  ควรใช้ความร้อนจากไอน้ำหรือนึ่งในน้ำร้อน   
3. ไขผึ้งถ้าเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ  ไขผึ้งจะหดตัวและทำให้เปราะแตกง่าย  เช่น  เก็บไขผึ้งไว้ที่ 10 องศาเซลเซียส ปริมาตร ของไขผึ้งจะลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

การนำไปใช้ประโยชน์
ไขผึ้งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากไขผึ้งนั้นมีคุณภาพกายภาพและทางเคมี  สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากไขเทียม  ไขผึ้งนอกจากนำไปทำเทียนไขแล้ว ยังใช้ทำเครื่องสำอาง  กระบวนการทำ  ผ้าบาติก งานโลหะ ใช้เป็นสารกันน้ำ  สารขัดเงา   สารหล่อลื่น
ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้
             
1. ใช้ทำเครื่องสำอาง  ประมาณร้อยละ  35-40
2. ใช้ในงานเภสัชกรรม  ประมาณร้อยละ  25-30
3. ใช้ทำเทียนไข  ประมาณร้อยละ  20
4. ใช้ทำอื่น ๆ  ประมาณร้อยละ  10-20
ประเทศที่ใช้ไขผึ้งมากที่สุดในโลก คือ  อเมริกา  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  และเยอรมัน  ตามลำดับ  และที่สำคัญคือ  ไขผึ้งแท้ถูกนำ กลับมาใช้ทำแผ่นรังเทียม  เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างรวงรังให้แก่ผึ้ง  ทำให้เก็บน้ำผึ้งได้มากขึ้น

วิธีการเก็บไขผึ้ง
1. ไขผึ้งที่หลอมแล้วต้องห่อหุ้มด้วยพลาสติก  ระบุขนาด  น้ำหนัก และวัน เดือน ปี ที่ผลิต
2. สถานที่เก็บไขผึ้ง  เก็บที่อุณหภูมิห้อง  โดยห้องนั้นต้องสะอาด  แห้ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก   และไขผึ้งต้องไม่สัมผัสกับ แสงอาทิตย์โดยตรง


SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.