sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , แฟกซ์ 053-204465
Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีภัณฑ์ทั่วไป >> กรดเกลือ 35%

กรดเกลือ 35%

ชื่อสินค้า : กรดเกลือ 35%
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrochloric acid
สูตรเคมี : HCl
ราคา : บาท
Packing : 25 Kg
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
คุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะ

กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกถูก ค้นพบครั้งแรกด้วยนักเล่นแร่แปลธาตุชื่อจารเบียร์เฮย์ยันมีลักษณะจำเพาะดังนี้
1 เป็นของเหลวไม่มีสีหรือมีสีใส ออกเหลืองมีไอระเหยมีกลิ่นฉุนไม่เป็นสารไวไฟ
2 ระเหยเป็นไอได้รวดเร็วไอเป็นกรด มีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ
3 เป็นกรดแก่
4 มีมวล 36.46 กรัม / โมล
5 ความหนาแน่น 1.18 กรัม / ลบ.ซม.
6 จุดหลอมเหลว -27.32 องศาเซลเซียส
7 จุดเดือด 110 องศาเซลเซียส

หัวเรื่อง: การผลิตกรดไฮโดรคลอริก
หัวเรื่อง: การผลิตกรดไฮโดรคลอริกได้จากเนชั่กระบวนการแยกเกลือด้วยคโทรนิคเซลล์คุณอิเพิ่มข้อมูลที่โทรไลต์จนเกิดก๊าซคลอรีนและก๊าซไฮโดรเจนที่แยกคุณตัวออกจากเนชั่คุณน้ำซึ่งสารสองคุณตัวนี้จะทำปฏิกิริยากลายเป็น กรดไฮโดรคลอริกบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์อื่น ที่เกิดในกระบวนการนี้ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์นอกจากนั้นยังสามารถผลิตไดด้วยการละลายก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ในน้ำ

CL2 + H2 = 2HCl

กรดไฮโดรคลอริก 35%
ชื่อทางการค้า (Trade Name): กรดเกลือ 35% น้ำหนัก / น้ำหนัก
ชื่อทางเคมี (ชื่อทางเคมี): กรดไฮโดรคลอ 35% w / W
สูตรเคมี: HCl

กรดเกลือ 35% เป็นสารละลายใสอาจมีสีเหลืองขึ้นอยู่กับปริมาณสารเจือปนมีควันแสบจมูกโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับน้ำความถ่วงจำเพาะ 1.05 (10% w / W soln, 1.10 (20%), 1.15 (29.57%) 1.20 (39.11%) ละลายเข้าได้กับน้ำพร้อมกับเกิดควันที่มีกลิ่นแสบจมูกโดยเมื่อเจือจางกรดนี้ 83 มล. ด้วยน้ำจนครบ 1 ลิตรจะได้ ~ 1.0 N HCI (pH ~ 0.10)

ประโยชน์และการนำไปใช้
- ใช้เป็นสารฟอกหนังฟอกสี
- ใช้สำหรับปรับสภาพความเป็นด่างของ น้ำให้เป็นกรดใช้มากในระบบบำบัดน้ำเสีย
- ใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะ
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
- ใช้เป็นตัวทำละลาย ในอุตสาหกรรมผลิตสีและผลิตภัณฑ์ที่ต้อง ใช้ตัวทำละลายกรด
- ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดโลหะ
- ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกระบวนการเตรียมสารประกอบอินทรีย์ เช่นไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์เป็นต้น
- ใช้ในกระบวนการฆ่า เชื้อในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือระบบ บำบัดน้ำเสียหรือใช้ฆ่าเชื้อได้โดยตรง

ข้อมูลความอันตรายของสาร
- เมื่อการสลายตัวหรือทำปฏิกิริยากับ โลหะหรือสารอื่นจะทำให้เกิดควันที่เป็นพิษของก๊าซ ไฮโดรเจนคลอไรด์และเกิดปฏิกิริยาที่มีความไวกับ ไฟหรือเกิดระเบิดได้ง่ายจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส กับด่าง, เอมีน, โลหะกลุ่มอัลคาไล, ทองแดง, อัลล์ลอยด์ของทองแดง, อลูมิเนียม, เหล็ก
- เกิดปฏิกิริยารุนแรงหากกรดมีความเข้มข้น สูงมีการสัมผัสกับน้ำ
- มีความเป็นพิษสูงและ มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมากควันและ ไอจะระคายเคืองต่อดวงตา , เยื่อบุอ่อน, และทางเดินหายใจส่วนบน

ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติ
- ควรสวมเครื่องกรองอากาศ, ถุงมือกันสารเคมี, แว่นครอบตาและเสื้อผ้าคลุมตามมาตรฐาน ของ OSHA / MSHA
- ควรจัดให้มีท่อฝักบัวและอ่าง ล้างตาในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ระวังการสัมผัสถูก ซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- ควรเก็บภาชนะให้ปิดแน่นเสมอ, เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น, ระวังอาจเกิดแรงดันในภาชนะได้
- ถ้าสัมผัสถูกให้เปิดน้ำล้างบริเวณ ที่สัมผัสถูกเช่นตา , ผิวหนัง, ด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาทีพร้อม ๆ ไปกับถอดเสื้อผ้าและ รองเท้าที่เปื้อนออกโดยเฉพาะบริเวณดวงตาเพื่อความแน่ใจว่าล้างสารพิษออกหมดให้ใช้นิ้วมือดึงหนังตาเปิดล้างด้วยน้ำสะอาดด้วย
- ถ้าหายใจเข้าไป ให้นำผู้ป่วยออกมาที่ที่ มีอากาศบริสุทธิ์ , ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจน
- ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจให้รีบทำการ ช่วยหายใจวิธีที่ควรใช้คือปากต่อปาก
- ถ้ารับประทานและผู้ป่วยมีสติให้ ดื่มน้ำมาก ๆ ห้าม ทำให้อาเจียนเด็ดขาด
- สุดท้ายรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2014 www.worldchemical.com

All rights reserved.