sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> Company Profile
    ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ " เวิลด์เคมีคอลกรุ๊ป "
 
 
     ผู้นำด้านการนำเข้าและขนาดย่อมโดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยมี บริษัท ในเครือทั้งหมด 5 บริษัท ที่ได้แก่
 
     - บริษัท เวิลด์เคมีคอลฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)  
      ทะเบียนเลขที่: 050 553 800 2247

 
     - บริษัท เวิลด์เคมีคอลซัพพลาย (จังหวัดเชียงราย)  
      ทะเบียนเลขที่: 057 554 900 0020

 
     - บริษัท เวิลด์เคมีอุตสาหกรรม (จังหวัดลำปาง)  
      ทะเบียนเลขที่: 052 554 600 0100

 
     - บริษัท เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์ (จังหวัดพิษณุโลก)  
      ทะเบียนเลขที่: 065 554 700 0617

 
     - และ บริษัท เวิลด์เคมีคอลเอ็นเตอร์ไพร์สจากัด (จังหวัดลำพูน)  
      ทะเบียนเลขที่: 051 555 200 0230

 

                                                                       


นโยบายของ World Chemical Group

- นโยบายในการดำเนินธุรกิจ
     World Chemical มุ่งเน้นการบริหารงานขายและบริการเพื่อลดต้นทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงให้ความสาคัญต่อการบริหารต้นทุนสินค้าและต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริษัทในเครือกว่า 5 สาขาจึงสามารถบริหารระบบการจักซื้อและการขนส่งในต้นทุนต่า
 
- นโยบายด้านคุณภาพของสินค้า
     World Chemical เจาะจงจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
     World Chemical คือ One Stop Service ด้านเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กว่า 10,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย World Chemical ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
 
- นโยบายด้านคุณภาพของการดำเนินงานและบริการ
     World Chemical ได้วางรากฐานและมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน
     World Chemical ได้เปิดให้บริการค้าปลีกหน้าร้านครบทุกสาขาโดยการตกแต่งที่ทันสมัยและสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ครบครันที่ได้จัดวางสินค้าตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกสรรของลูกค้า
     World Chemical พัฒนาเว็บไซด์ www.worldchemical.co.th เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการของเรา
     World chemical ได้เพิ่มสินค้าและบริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยมี ลูกค้า (Customer Reference) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

   

      มุ่
งเน้นคุณภาพและบริการ:


       ด้วยความใส่ใจในระบบการให้บริการทาง บริษัท ฯ ได้มุ่งมั่นสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008
     เพื่อทำให้การบริการทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจอย่างสูงสุด
     นโยบายของกลุ่มเคมีโลก
     
 
     - นโยบายด้านคุณภาพของสินค้า
     โลกเคมี เจาะจงจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ
     พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด 
     
โลกเคมีคือ One Stop Service ด้านเคมีภัณฑ์10,000 รายการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยโลกเคมี

     ที่ตั้งบริษัท :

  บริษัท เวิลด์เคมีคอลฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
  ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-204446-7 053-204498 แฟกซ์ 053-204465
                 ติดต่อ : คุณ ชมวรางคณา  วีระโชติ ( Managing Director )
     
  บริษัท เวิลด์เคมีคอลซัพพลาย (จังหวัดเชียงราย)
  ที่ตั้ง 180/14-15 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-742860-2 แฟกซ์ 053-742862
          ติดต่อ : คุณ ชัยชาญ  หงษ์สามสิบเจ็ด ( General Manager )
      
  บริษัท เวิลด์เคมีอุตสาหกรรม (จังหวัดลำปาง)
  ที่ตั้ง 163-165  ถไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-352861 แฟกซ์ 054-352891
          ติดต่อ : คุณ ชัยชาญ  หงษ์สามสิบเจ็ด ( General Manager )
    
  บริษัท เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์ (จังหวัดพิษณุโลก)
  ที่ตั้ง 524/17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-303641, 055-211755 แฟกซ์ 055-303117
          ติดต่อ : คุณ ณรงค์ชัย  พรรณเชษฐ์ ( General Manager )
    
 
  บริษัท เวิลด์เคมีคอลเอ็นเตอร์ไพร์สจากัด (จังหวัดลำพูน)
   ที่ตั้ง 109 หมู่ 2 ต​.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-525171-2 แฟกซ์ 053-525173
            ติดต่อ : คุณ วัสน์  หงษ์พร้อมญาติ ( General Manager )
    

   แผนกขาย ให้การบริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และ บริการจัดส่งสินค้า
                                                      


   แผนกลูกค้าสัมพันธ์  สำหรับแจ้งข้อร้องเรียน ,ข้อชี้แนะติ-ชม

                                                   

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.