sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , แฟกซ์ 053-204465
Follow us: TH : EN
   Home >> Tips

สาระน่ารู้

การตรวจสอบกรด-เบส
วิธีทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นคาวที่ติดอยู่บนเขียง
สรรพคุณของด่างทับทิม
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ GHS
การเลือกเครื่องวัดค่าความเค็มและความหวาน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่า TDS
แมลงศัตรูที่ต้องระวัง ช่วงลำไยออกดอก
คุณประโยชน์ดีเกลือฝรั่ง
การบำรุงรักษา pH Electrode
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
รอบรู้เรื่องเมลามีน มหันตภัยใกล้ตัว
ขนาดแท้งค์เก็บน้ำที่เหมาะสม กับจำนวนสมาชิกในบ้าน

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2014 www.worldchemical.com

All rights reserved.