บริษัท เวิลด์เคมีคอลฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ทุกชนิด โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 261 / 3-6 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465 จำหน่ายเคมีทั่วไปเคมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม เคมีฟอกย้อมสิ่งทอ – เคมีอาหารสีผสมอาหาร – เคมีบำบัดระบบน้ำ สารกรอง – เคมีงานเทียน – เคมีงานหล่อเรซิ่น – เคมีและน้ำยาทำความสะอาด – อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ – อุปกรณ์เคมีสระว่ายน้ำ ฯลฯ

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือและWORLDCHEMICAL GROUPมีหลายสาขาในภาคเหนือตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชั่นของเรา

ประจำเดือนนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารฆ่าเชื้อ Sanisol RC

เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (Food Grade)

กรดซัลฟิวริก (SULFURIC ACID 98%)

ดีเกลือ (ฝรั่ง) Epsom Salt

ด่างทับทิม (Potassium manganate)

EDTA 4Na

ปูนขาว (Calcuim Oxide)

โซเดียมซิลิเกต (กาว) (Sodium Silicate)

สารฆ่าเชื้อ Sanisol RC

เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (Food Grade)

กรดซัลฟิวริก (SULFURIC ACID 98%)

ดีเกลือ (ฝรั่ง) Epsom Salt

ด่างทับทิม (Potassium manganate)

EDTA 4Na

ปูนขาว (Calcuim Oxide)

โซเดียมซิลิเกต (กาว) (Sodium Silicate)

น้ำยาเร่งการตกตะกอน (Speed Flocc 5 Litre)

ซุปเปอร์พีเอช พลัส (SUPER pH PLUS)

พีเอช พลัส (pH PLUS)

น้ำยาล้างกระบอกเซลล์เกลือ Cell Cleaner