กรดอะมิโนในงานเกษตร

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

กรดอะมิโน คือ?

กรดอะมิโน (Amino Acids) เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน และ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพต่าง ๆ ภายในร่างกายทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

โครงสร้างของกรดอะมิโน
กรดอะมิโนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบด้วย:
1. หมู่อะมิโน (\(-NH_2\))
2. หมู่คาร์บอกซิล (\(-COOH\))
3. อะตอมไฮโดรเจน (\(-H\))
4. หมู่ R (side chain) ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชัน ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกรดอะมิโน ทำให้กรดอะมิโนมีคุณสมบัติ และ หน้าที่แตกต่างกัน

ประเภทของกรดอะมิโน
กรดอะมิโน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ตามความจำเป็นของร่างกาย
1. กรดอะมิโนที่จำเป็น (Essential Amino Acids) ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร:
– ลิวซีน (Leucine)
– ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
– ลัยซีน (Lysine)
– เมไทโอนีน (Methionine)
– ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)
– ทรีโอนีน (Threonine)
– ทริปโตเฟน (Tryptophan)
– วาลีน (Valine)
– ฮิสทิดีน (Histidine) (จำเป็นสำหรับเด็ก)

2.กรดอะมิโน ที่ไม่จำเป็น (Non-Essential Amino Acids): ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เอง
– อะลานีน (Alanine)
– แอสพาราจีน (Asparagine)
– กลูตามีน (Glutamine)
– กลูตามิค แอซิด (Glutamic Acid)
– โพรลีน (Proline)
– ไซรีน (Serine)
– ไทโรซีน (Tyrosine)
– ซิสเทอีน (Cysteine)
– อาร์จินีน (Arginine) (จำเป็นในบางสถานการณ์ เช่น สำหรับเด็กและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วย)

หน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน
1. การสร้างโปรตีน: กรดอะมิโน เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างโปรตีนที่จำเป็น สำหรับการเจริญเติบโต การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และ การทำงานของเอนไซม์และฮอร์โมน
2. การสังเคราะห์สารเคมีในร่างกาย:  กรดอะมิโนบางชนิดมีบทบาทในการสร้างสารเคมีที่สำคัญ เช่น นิวโรทรานสมิตเตอร์ (สารส่งสัญญาณประสาท) ฮีโมโกลบิน และฮอร์โมน
3. การสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน:  กรดอะมิโนบางชนิด เช่น กลูตามีน มีบทบาทในการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน และ การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
4. การให้พลังงาน: ในบางกรณี กรดอะมิโนสามารถถูกแปลงเป็นพลังงานเมื่อร่างกายขาดพลังงานจากแหล่งอื่น เช่น คาร์โบไฮเดรต

แหล่งอาหารที่มีกรดอะมิโน
– โปรตีนจากสัตว์: เนื้อสัตว์, ปลา, ไข่, และผลิตภัณฑ์จากนม เป็นแหล่งที่ดีของกรดอะมิโนที่จำเป็น
– โปรตีนจากพืช: ถั่ว, ธัญพืช, ถั่วเหลือง, และควินัว เป็นแหล่งที่ดีของกรดอะมิโน แต่บางชนิดอาจต้องรับประทานร่วมกันเพื่อให้ได้โปรตีนที่สมบูรณ์

การรับประทานอาหารที่หลากหลาย และ สมดุลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี และ สนับสนุนการทำงานของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

กรดอะมิโน มีบทบาทสำคัญในงานเกษตร

โดยเฉพาะในการส่งเสริมการเจริญเติบโต และ พัฒนาการของพืช และ ในด้านการปรับปรุงคุณภาพของดิน และ พืชผล ต่อไปนี้เป็นวิธีที่กรดอะมิโนถูกนำมาใช้ในงานเกษตร

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย
– ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยทางใบ: กรดอะมิโนถูกนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยทางใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารของพืช ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจน และ สารอาหารอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
– ปุ๋ยอินทรีย์: ผสมกรดอะมิโนในปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก และการพัฒนาของพืช

2. การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
– ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีน: กรดอะมิโนเป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของ โปรตีน การให้กรดอะมิโนช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนในพืช ซึ่งส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น
– การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์: กรดอะมิโนบางชนิด เช่น กลูตามีน มีบทบาทในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีสีเขียวสดใส

3. การเสริมความแข็งแรงของพืช
– เพิ่มความต้านทานต่อโรคและแมลง : การให้กรดอะมิโนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์พืช ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรค และแมลงมากขึ้น
– เพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม : กรดอะมิโนช่วยให้พืชสามารถปรับตัว และ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง หรือดินที่มีคุณภาพต่ำ

4. การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
– เพิ่มขนาดและน้ำหนักของผลผลิต: การใช้กรดอะมิโนช่วยเพิ่มขนาด และ น้ำหนักของผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น
– ปรับปรุงรสชาติและคุณภาพของผลผลิต : กรดอะมิโนบางชนิดสามารถปรับปรุงรสชาติ สี และคุณภาพของผลผลิต เช่น ผลไม้ ผัก และดอกไม้

5. การปรับปรุงคุณภาพของดิน
– การกระตุ้นจุลินทรีย์ในดิน : กรดอะมิโนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

ประโยชน์ของ “กรดอะมิโน ในการเกษตร”

เร่งการเจริญเติบโต ช่วยในการ สังเคราะห์แสง ช่วยให้พืชโตไว เร่งใบ ดอก ผล ช่วยปรังปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ครบครันทุกสารอาหาร ที่พืชต้องการ

เร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืช เพิ่มน้ำหนักผล เร่งใบเขียว เร่งราก แตกยอด ขยายกอ เร่งสี ดอก ผล
เร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืช และการต้านทานต่อโรค แมลง หรือภูมิที่อากาศแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล อุดมด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับ การเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดิน ให้มีการขยายตัวดี พืชสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวเดร็ว เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ในต้นพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืช

วิธีการใช้งาน กรดอะมิโนในงานเกษตร
– การฉีดพ่นทางใบ: ผสมกรดอะมิโนกับน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบของพืช การฉีดพ่นทางใบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้กรดอะมิโนแก่พืช เพราะสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
– การรดทางราก: ผสมกรดอะมิโนกับน้ำแล้วรดที่รากพืช หรือผสมลงในระบบชลประทาน การให้กรดอะมิโนทางรากช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก และการดูดซึมสารอาหาร

การใช้กรดอะมิโนในงานเกษตร เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของพืช ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพสูง และมีปริมาณมากขึ้น

 

 

เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7