กรดมาลิก / กรดแอปเปิ้ล (Malic Acid)

มาลิก แอซิด หรือ กรดแอปเปิ้ล มีรสเปรี้ยวที่ชัดเจนกว่า และมีความคงอยู่ของรสชาตินานกว่า กรดมะนาว ซึ่งกรดแอปเปิ้ลจะให้รสชาติแรงขึ้นสูงเร็วกว่า แต่ไม่ได้บดบังรสขมที่ค้างอยู่ในลำคอ

กรดมาลิก เป็นสารประกอบที่ได้มาจากธรรมชาติ (Organic Compound) ซึ่งสารประกอบที่เกิดความเปรี้ยว คือ Dicarboxylic acid โดยมีส่วนประกอบที่เป็น Malate ซึ่งสามารถทำการสกัดออกมาได้เป็น Malic acid ดังนั้นกรดมาลิคจึงเป็นกรดที่ได้มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ

กรดมาลิกพบมากในแอปเปิ้ลจึงเรียกว่า กรดแอปเปิ้ล มีประโยชน์ในกระบานการผลิตสาร อะดีโนซีนไทรฟอสเฟต หรือกระบวนการที่เซลล์ใช้พลังงานที่สะสมไว้ทันที จึงนิยมนำไปสกัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ เช่น อาหารเสริมช่วยย่อยอาหาร บำรุงการไหลเวียนโลหิต และ บำรุงภาวะอ่อนล้าเรื้อรัง เป็นต้น

กรดมาลิกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งพบในผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ลูกแพร์ และแอปริคอต มันทำให้ผลไม้เหล่านี้มีรสเปรี้ยวโดดเด่นและยังใช่ในอาหารหลายชนิดเป็นสารเติมแต่ง มีการใช้กรดมาลิกมานานหลายศตวรรษในยาแผนโบราณ โดยมักใช้เป็นยารักษาอาการอาหารไม่ย่อย จากการศึกษาพบว่ากรดมาลิกอาจมีประโยชน์ต่อนักกีฬาและบุคคลที่มีความกระตืออร้น เนื่องจากช่วยลดความเมื่อยล้ำาของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงสมรรถภาพ และให้พลังงานระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนัก กรดมาลิกที่น่าสนใจยังเชื่อมโยงกับผลทางจิตวิทยาในเชิงบวก และอาจช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ มันจึงกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในชื่อ a ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในหมู่นักกีฬาและผู้ที่ต้องการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักก็ฬ ผู้ชื่นชอบการออกกำลังกาย หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มสุขภาพโดยรวม การเพิ่มกรดมาลิกในกิจวัตรประจำวันอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์

ชื่อ IUPAC : กรด 2-ไฮดรอกซีบิวเทนไดโออิก

ชื่ออื่น ๆ :

 • กรดไฮดรอกซีบิวเทนไดโออิก
 • 2-กรดไฮดรอกซีซัคซินิก
 • กรดแอล-มาลิก
 • กรดดี-มาลิก
 • (–)-กรดมาลิก
 • (+)-กรดมาลิก
 • (S)-กรดไฮดรอกซีบิวเทนไดโออิก
 • (R)-กรดไฮดรอกซีบิวเทนไดโออิก

สูตรทางเคมี (Chemical Formula) : C4H6O5

น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) : 134.09 กรัม/โมล

ลักษณะทางกายภาพ (physical properties) : ผลึกหรือผงสีขาว ไม่มีกลิ่น

จุดเดือด (Boiling point) : 225-235 °C องศาเซลเซียส (°C)

จุดหลอมเหลว (Melting point) : 131.0 องศาเซลเซียส (°C)

จุดวาบไฟ (Flash point) : –

อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง (Auto ignition temperature) : –

อัตราส่วนในอากาศที่เกิดระเบิด/ติดไฟ (explosive limit) : –

ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammable limits) : –

ความดันไอ (Vapor pressure) : 3.28X10-8 มิลลิเมตรปรอท (25 °C)

ความหนาแน่นไอ (Vapor Density) : –

ความหนาแน่น (Density) : 1.601 กรัม/มล. (ที่ 20 °C)

ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity, SG) : –

ค่าคงที่เฮนรี่ (Henry’s law constant) : 8.4 x 10-13 ลบ.ม.-บรรยากาศ/โมล (25 °C)

จุดเยือกแข็ง (Freezing point) : –

การละลาย (Solubility) : ละลายน้ำได้ 592 กรัม/ลิตร ที่ 25°C และลายได้ดีในแอลกอฮอล์ เมทานอล และอะซิโตน

การสลายตัว (Decomposition) : เมื่อสัมผัสกับความร้อนจะทำให้เกิดควันหรือไอของกรด มีพิษระคายเคือง

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : 2.80 (0.1% solution), 2.34 (1.0% solution)

ความยาวคลื่นการดูดกลืนรังสียูวี (UV Spectra) : –

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง (Materials to Avoid) : ความร้อน

ชนิดกรดมาลิก

กรดมาลิกมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ

 1. รูปแบบ L (กรด L-มาลิก)
 2. รูปแบบ D (กรดดี-มาลิก)

แหล่งที่พบกรดมาลิก

กรดมาลิกชนิด L-malic acid ถือเป็นกรดมาลิกเพียงชนิดเดียวที่พบในธรรมชาติ ทั้งเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และพบได้ในผักผลไม้หลายชนิด อาทิ แอปเปิ้ล องุ่น แตงโม บล็อกโคลี่ เป็นต้น โดย L-malic acid จัดเป็นสารตัวกลางในวัฏจักรของกรดไตรคาร์บอกซิลิก (tricarboxylic acid cycle ; TCA cycle) และเป็นตัวกลางสำคัญ ในกระบวนการหมักที่ทำให้เกิดโพรพิโอเนท (propionate)ในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง ส่วน D-malic acid จะไม่พบในธรรมชาติ แต่จะได้จากการสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการทางเคมี

การผลิตกรดมาลิก

1 . การสังเคราะห์ทางเคมี

ผลิตได้โดยการนำกรดฟูมาริก หรือ กรดมาเลอิก มาเข้าสู่กระบวนการไฮเดรชั่น (hydration) ภายใต้สภาวะที่มีความดัน และอุณหภูมิสูง ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นทั้งกรดมาลิกชนิด L-malic acid และ D-malic acid แต่ทั้งนี้ ปริมาณ และความต้องการในตลาดจะมีเพียงชนิด L-malic acid เท่านั้น

2. การสังเคราะห์ทางชีวภาพ

กรดมาลิกสามารถสังเคราะห์ทางชีวภาพได้ด้วยแบคทีเรียชนิดสร้างเอนไซม์ฟูมาเรส (fumarase) โดยมีกรดฟูมาริก (fumaric acid) หรือ กรดซิตริก (citric acid) เป็นสารตั้งต้นจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดมาลิกชนิด L-malic acid

นอกจากนั้น ยังมีวิธีการผลิตที่จัดได้ทั้งเป็นการสังเคราะห์ทางทางชีวภาพ และทางเคมี หรือที่เรียกกระบวนการนี้ว่า transcrystallization คือ การใช้วิธีการตรึงเอนไซม์ โดยใช้สารตั้งต้นเป็นกรดฟูมาริก จากนั้น อาจใช้แบคทีเรียหรือไม่ใช้แบคทีเรียในการตรึงเซลล์ก็ได้

 

การใช้ประโยชน์กรดมาลิก

 1. อาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร

กรดมาลิก เป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำผลไม้จากธรรมชาติความเป็นกรดเมื่อเทียบกับกรดซิตริก (รสเปรี้ยวดีกว่ากรดซิตริก20%) แต่รสชาตินุ่ม (ดัชนีบัฟเฟอร์สุง) กลิ่นพิเศษไม่ทำลายปากและ ฟันการดูดซึมกรดอะมิโนเมตาบอลิซึมและไม่มีการสะสมของไขมันกรดซิตริกเป็นอาหารยุคใหม่โดยนักชีววิทยาและโภชนาการที่รู้จักกันในชื่อ “ตัวแทนความเป็นกรดในอาหารที่ดีที่สุด”ตั้งแต่ปี 2013 กรดซิตริกได้ถูกแทนที่ในอาหารสำหรับผู้สูงอายุและเด็กกรดแอล – มาลิกเป็นกรดอินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์และยังเป็นสารติมแต่งอหารในอุดมคติที่มีแคลอรี่ต่ำ เมื่อใช้กรดแอลมาลิก 50% ร่วมกับกรดซิตริก 20% จะสามารถให้สชาติของผลไม้ตามธรรมชาติที่แข็งแกร่ง น้ำอัดลม (เครื่องดื่มเย็น ๆ ทุกชนิด): น้ำอัดลมที่ทำจากกรดแอลมาลิกช่วยดับกระหายและสดชื่นด้วยรสชาติของกรดแอลมาลิกและใกล้กับน้ำผลไม้ธรรมชาติ บริษัท อาหารในประเทศขนาดใหญ่บางแห่งเช่นกลุ่ม wahaha และ jianlibao เริ่มใช้กรดแอลมาลิกในเครื่องดื่มHyperammonemia

กรดแอลมาลิกเป็นกรดไหลเวียนทางชีวภาพระดับกลาง มันมีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำธรรมชาติและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมื่อเทียบกับกรดซิตริกกรดแอลมาลิก มีแคลอรี่ต่ำและรสชาติดีกว่า มันเป็นหนั่งในกรดนทรีย์ที่มีการบริโภคมากที่สุดและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารโลกกรดมาลิก มีส่วนผสมที่ทำให้ผิวนวลตามธรรมชติซึ่งสามารถละลาย “กาว” ได้อย่างง่ายดายระหว่างเซลล์ที่ตายแล้วเหมือนเกล็ดแห้งเพื่อลบริ้วรอยบนพื้นผิวและทำให้ผิวนุ่มนวลขาวกระจ่างใสและยืดหยุ่น ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบในสูตรเครื่องสำอางกรดแอลมาลิก สามารถใช้ในการเรียมความหลากหลายของสชาติและเครื่องเทศสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีทุกวันเช่นยาสีฟันแชมพู ฯลฯ เมื่อเทียบกับกรดซิตริกกรดแอลมาลิก มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยและไม่ซ้ำกัน ดังนั้นจึงใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดใหม่ของผงซักฟอกแทนกรดซิตริกในต่างประเทศเพื่อสังเคราะห์ผงซักฟอกพิเศษคุณภาพสูงสามารถใช้กรดแอลมาลิก ในกรรักษาโรคตับ, โรคโลหิตจาง, ภูมิคุ้มกันต่ำ, uremia, ความดันโลหิตสูง, ตับวายและโรคอื่น ๆ และสามารถลดพิษของยาต้านมะเร็งในเซลล์ปกติ ; นอกจากนี้ยังสามารถใช่ในการเรียมและสังเคราะห์ยาขับไล่แมลงน้ำยาเคลือบฟันและอื่น ๆ

 1. การประยุกต์ใช่ในอุตสาหกรรมยา

กรดมาลิกสามารถนำเสนอรสชาติผลไม้ในแท็บเล็ตและน้ำเชื่อมต่างๆและเอื้อต่อการดูดซึมและการแพร่กระจายในร่างกาย มันมักจะรวมกับการฉีดกรดอะมิโนผสมเพื่อปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์ของกรดอะมิโน โซเดียมเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะตับไม่เพียงพอโดยเฉพาะความดันโลหิตสูง โพแทสเซียม L-malate เป็นโพแทสเซียมเสริมที่ดีสามารถรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายรักษาอาการบวมน้ำความดันโลหิตสูงและการสะสมไขมัน ฯลฯ กรดแอลมาลิก สามารถใช้ในการเตรียมยาเม็ดและน้ำเชื่อแลยังสมารถเติมลงในสารละลายกรดอะมิโนเพื่อปรับปรุงอัตราการดูดซึมของกรดอะมิโนอย่างมีนัยสำคัญ แอล – แอปเปี้ลสามารถใช้รักษาโรคตับ, โรคโลหิตจาง, ภูมิคุ้มกันต่ำ, uremia, ความดันโลหิตสูง, ตับวายและโรคอื่น  , และสามารถลดความเป็นพิษของยาต้านมะเร็งในเซลล์ปกติ แต่ยังใช่ในการเตรียมและสังเคราะห์ยาขับไล่แมลง ตัวแทนต่อต้านเคลือบฟัน นอกจากนี้กรดแอล – มาลิกยังสามารถใช้เป็นสารทำความสะอาดในอุตสาหกรรมสารบ่มเรซิ่นพลาสติไซเซอร์วัสดุสังเคราะห์สารเติมแต่งอาหารสัตว์

 1. เกษตร

– กรดมาลิก ใช้ผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเป็นสารกระตุ้นการเติบโต และยังทำหน้าที่ในการลดปริมาณไฮโดรเจนในกระบวนการหมักในกระเพาะ ทำให้ลดปริมาณการเกิดก๊าซก๊าซมีเทนได้ รวมถึงช่วยกระตุ้นแบคทีเรียให้ผลิตโพรพิโอเนท (propionate) เพิ่มขึ้นได้

 1. ด้านอื่นๆ

– กรดมาลิก ถูกใช้เป็นมอโนเมอร์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

– กรดโพลีมาลิกที่ผลิตได้จากกรดมาลิกมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการเคลือบผิวต่างๆ ทำหน้าที่เป็น micro particles และ nano particles

– กรดมาลิก ถูกใช้เป็นสารทำความสะอาดผิวโลหะหรือวัสดุในภาคอุตสาหกรรม

ความเป็นพิษกรดมาลิกต่อร่างกาย

 1. กรดมาลิกสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งการซึมผ่าน และการกลืนกิน หากได้รับในปริมาณมากจะทำให้ลำคอ และกระเพาะอาหารระคายเคือง เกิดอาการแสบร้อน และอาจเกิดแผลอักเสบที่ลำคอ กระเพาะอาหาร และลำไส้ได้
 2. การสูดดมไอระเหยของกรดมาลิกหรือสูดดมผงกรดมาลิกเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณโพรงจมูก ลำคอ เกิดอาการไอ แน่นหน้าอก และหายใจถี่
 3. การสัมผัสกับกรดมาลิกเข้มข้นหรือสัมผัสอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดอาการแพ้ เกิดผื่นแดง มีอาการแสบคัน และอาจเกิดเป็นแผลเรื้อรังได้ นอกจากนั้น หากสัมผัสกับตาจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบ เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนที่ดวงตา

 

                                                                                 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7