กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัส

กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัส
กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัส เราใช้มันในห้องปฏิบัติการเพื่อหาว่าการแก้ปัญหาที่มีความเป็นกรดด่างหรือเป็นกลาง กระดาษวัดค่า pH ที่ใช้ในการทดสอบว่าวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นกรดหรือด่างในธรรมชาติ สารสีน้ำเงินเป็นส่วนผสมที่ละลายน้ำประเภทที่แตกต่างกันสีย้อมที่สกัดจากไลเคน มันเป็นที่สังเกตบนกระดาษกรองที่จะสร้างตัวชี้วัดค่า pH กระดาษลิตมัสราคาถูกมากที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่จะหาเป็นกรดและด่าง วิธีการหนึ่งในการวัดค่า pH คือการใช้กระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสมาในสีที่แตกต่างกันในการวัดช่วงที่แตกต่างของค่า pH

กระดาษวัดค่า pH สีแดงจะใช้ในการทดสอบอัลคาไลน์หรือด่าง เมื่อกระดาษวัดค่า pH สีแดงจะแช่อยู่ในด่างหรืออัลคาไลน์มันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นว่าเป็นด่าง  กระดาษวัดค่า pH สีน้ำเงินจะใช้ในการทดสอบกรด เมื่อกระดาษวัดค่า pH สีฟ้าแช่ในมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดง กระดาษวัดค่า pH ไม่ได้ใช้ในการกำหนดระดับค่า pH ของการแก้ปัญหา ถ้าคุณต้องการที่จะหาระดับ pH ควรใช้ pH Meter
กระดาษวัดค่า pH ถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้กรดเบสในการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อระบุความเป็นกรดหรือด่าง แม้ว่ากระดาษวัดค่า pH ที่ใช้ในการทดสอบความเป็นกรดกรดก็สามารถรวมทั้งจะใช้ในการทดสอบ ถ้าเป็นนักเคมีที่จะวางแถบกระดาษในการแก้ปัญหาที่เป็นกรดอย่างรุนแรงและมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเขาจะรู้ว่าแถบไม่ได้กระดาษกระดาษลิตมัส ถ้าคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักเคมีจะยืนยันว่าแม้ว่ากระดาษไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงในกรดก็ยังคงเป็นกระดาษกระดาษลิตมัสแท้การตัดสินใจของเขาจะถูกเรียกว่าเป็นคำถาม มันจะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ทราบเคมี กระดาษลิตมัสมักจะตอบสนองในแบบที่คาดเดาได้
กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลและผู้บริโภคที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่ดีร่างกายของพวกเขามีประสิทธิภาพ กระดาษลิตมัสมาในหลากหลายรูปแบบและแบรนด์ที่สามารถให้การวัดค่า pH สำหรับช่วงของความเป็นกรดด่างและระดับพื้นฐานที่สุดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้กระดาษกระดาษลิตมัสใช้บรรทัดฐานสีเดียวกันกับสีแดงแสดงให้เห็นค่า pH ต่ำกว่า 4.5 และดังนั้นจึงปรากฏตัวของสารประกอบที่เป็นกรดในขณะที่สีฟ้าข้างต้นแสดงให้เห็นค่า pH 8.3 และจึงนำเสนอแบบอัลคาไลน์ เอกสารค่า pH ในเชิงพาณิชย์ที่มีการผลิตโดยใช้ความหลากหลายของตัวชี้วัดกรดเบสซึ่งทำปฏิกิริยากับโปรตอนฟรีหรือไอออนไฮดรอกในการแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์กระดาษลิตมัสกระดาษยูนิเวอร์แซตอบสนองต่อการปรากฏตัวของวัสดุที่เป็นกรดหรือพื้นฐานในขณะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นชนิดของสารสีน้ำเงินจะเปลี่ยนสีในการปรากฏตัวของระดับค่า pH บางอย่าง

การใช้งานกระดาษลิสมัส
แถบทดสอบค่า pH สำหรับการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างแบบรวดเร็ว
– สามารถใช้งานได้ทันที มาพร้อมกับชาร์ทสีที่สามารถเทียบค่าได้เลย
– เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
– โปรดระวังอันตรายขณะทำการทดสอบกับของเหลวที่เป็นพิษหรือของเหลวที่เป็นอันตราย
แถบวัดมีการออกแบบที่เหมาะสม  มีที่จับที่ยาว มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันผู้ใช้จากการสัมผัสกับตัวอย่างสารเคมี  ซึ่ง-จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงานและเพิ่มความสะดวกในการทดสอบ

สีสว่างสดใสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน
แถบทดสอบค่า pH มีตัวบ่งชี้แถบสี ที่แตกต่างกันเพื่อให้ครอบคลุมค่า pH ได้อย่างสมบูรณ์ตารางเทียบสีจะมีสีและตำแหน่งจะตรงกันกับแถบสีที่ใช้วัด ซึ่งจะทำให้การวัดได้ผลที่แม่นยำและรวดเร็ว

#เคมีภัณฑ์ #ร้านเคมีภัณฑ์ #เชียงใหม่ #เวิล์ดเคมีคอล #ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ทุกชนิด#กระดาษวัดค่า #ค่าpH0_14 #Merck #สารเคมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =