การวัดปริมาณคลอรีน (Chlorine) ในน้ำ

วิธีการที่ใช้ในการวัดคลอรีนตกค้างใช้สารเคมีที่เรียกว่า DPD (N, N-Diethyl P Phenylenediamine) ทั้งผ่านการใช้เปรียบเทียบคลอรีนหรือตราสารวัดความเข้มแสง (นี้ให้ความถูกต้องสูงสุดและความแม่นยำในการวัดคลอรีนตกค้าง) สารนี้สามารถให้เป็นแท็บเล็ตหรือเป็นของเหลว DPD ตอบสนองทันทีในการผลิตสีสีแดงในการปรากฏตัวของคลอรีน นอกจากนี้ตามมาของโพแทสเซียมไอโอไดด์กระตุ้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากสีในรูปแบบที่รวมของคลอรีน

ประเภทของคลอรีนที่เราสามารถวัดได้:

  1. Free chlorine: คลอรีนอิสระ: มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นยาฆ่าเชื้อ คลอรีนอิสระเป็นยาฆ่าเชื้อหลักวิธีการวัดคลอรีนอิสระเป็นสิ่งจำเป็น
  2. Combined chlorine: เกิดขึ้นเมื่อฟรีคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ
  3. Total chlorine: ผลรวมของคลอรีนอิสระ (Free chlorine) และ Combined chlorine

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวัดค่าคลอรีน (Chlorine Meter) 

1. อุปกรณ์เทียบสี (Comparators) 
    เปรียบเทียบสีช่วยให้การทดสอบส่วนบุคคลสำหรับคลอรีนเพื่อเปรียบเทียบตัวอย่างปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดความเข้มข้นของคลอรีนในตัวอย่าง ทดสอบเพียงแค่สถานที่ตัวอย่างมีปฏิกิริยาตอบสนองในการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวอย่างสีในแถบด้านข้างจึงกำหนดความเข้มข้นของคลอรีนในตัวอย่างของน้ำ

2. เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter)
    เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) ผ่านลำแสงสีขาวผ่านแผ่นกรองแสงที่ส่งเพียงหนึ่งสีใดหรือกลุ่มความยาวคลื่นของแสงที่จะ photodetector ที่มันเป็นวัด ความแตกต่างในปริมาณของแสงสีที่ส่งมาจากตัวอย่างที่ไม่มีสี (ว่าง) และปริมาณของแสงสีที่ส่งมาจากตัวอย่างสีที่คือการวัดปริมาณของแสงสีดูดซึมโดยตัวอย่าง ในการทดสอบสีมากที่สุดรวมทั้งคลอรีนปริมาณของแสงสีดูดซึมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นและมีการรายงานโดยเครื่องวัด

3. แผ่นทดสอบคลอรีน
    ใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันแถบทดสอบแถบขนาดเล็กมักจะผลิตจากพลาสติกที่มีแผ่นชุบสารเคมีที่สิ้นสุด แผ่นเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำปฏิกิริยากับไอออนที่เฉพาะเจาะจงและผลิตเปลี่ยนสีที่เฉพาะเจาะจง เมื่อแถบทดสอบจะมีปฏิกิริยาตอบสนองและสีได้รับการพัฒนาแถบแล้วเมื่อเทียบกับแผนภูมิสีที่พิมพ์ แผนภูมิสีที่พิมพ์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของปฏิกิริยาสีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ จับคู่แถบไปจับคู่สีที่ใกล้เคียงที่สุดที่ก่อให้เกิดการอ่านความเข้มข้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + seventeen =