คลอรีนใน น้ำประปา คืออะไร อันตรายไหม จะปลอดภัยต่อการอุปโภค-บริโภคหรือไม่

คลอรีนในน้ำประปา

คลอรีนใน น้ำประปา คืออะไร อันตรายหรือไม่ จำเป็นต้องใส่ในน้ำประปาไหม ใส่ปริมาณเท่าไหร่ มีข้อควรระวังอย่างไร หลายสิ่งหลายอย่างที่เราสงสัย น้ำประปาที่แจกจ่ายไปยังบ้านเรือน ชุมชนต่างๆ หากไม่ผ่านการบำบัดน้ำมาก่อน น้ำอาจไม่สะอาด สีขุ่นหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปัจจุบันการบำบัดน้ำประปานิยมใช้สารคลอรีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ ทำให้น้ำมีสีใส ไม่มีกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลายคนในที่นี้อาจยังไม่รู้จักคลอรีนมากเท่าไหร่ วันนี้เรามีสาระดีๆ เกี่ยวกับคลอรีนมาฝากจะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น

 

สารคลอรีนในน้ำประปา คืออะไร

สารคลอรีนน้ำประปา คือ สารเคมีในกลุ่มฮาโลเจน คลอรีนเป็นสารเคมีที่จัดได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้บำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันยังนิยมนำสารคลอรีนมาใช้ในการฟอกขาวและยังช่วยฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมทางเคมีได้ด้วย สารคลอรีนถูกนำมาใช้ในสระว่ายน้ำ เพื่อทำให้สระว่ายน้ำใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค ระบบน้ำประปามักจะมีการเติมคลอรีนน้ำประปา เพื่อใช้สำหรับการบำบัดรวมถึงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วย คลอรีนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้าน ช่วยให้ผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามการเติมสารคลอรีนลงในน้ำประปาต้องเติมในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

 

คลอรีนจำเป็นต้องใส่ในน้ำประปาหรือไม่

หลายคนสงสัยว่ามีความจำเป็นต้องใส่สารคลอรีนน้ำประปาหรือไม่ กระบวนการผลิตน้ำประปาคือ เมื่อได้น้ำดิบจากแหล่งน้ำในธรรมชาติแล้ว จะมีการเติมสาร เช่น สารส้มและปูนขาวเพื่อจำกัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ จากนั้นน้ำจะเข้าสู่กระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อทำการกำจัดตะกอนและจุลินทรีย์ ก่อนปล่อยน้ำประปาออกสู่ชุมชนจะมีการเติมสารคลอรีนลงไป

การนำคลอรีนใส่น้ำประปามีความจำเป็นอย่างมาก หากน้ำประปาไม่สะอาด แน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือผู้ใช้งาน ชาวบ้านหรือคนในชุมชน บางครั้งน้ำประปาถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในกระบวนการผลิต ถ้าน้ำไม่มีคุณภาพไม่ได้ผ่านการบำบัดมาก่อนย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าผลิตภัณฑ์ด้วย การใส่สารคลอรีนในน้ำประปาหลายคนไม่ชอบแต่มันคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัย การประปาของประเทศไทยมีการกำหนดให้คงเหลือคลอรีนค้างไว้ในระดับที่ปลอดภัยเป็นไปตามองค์การอนามัยโลกกำหนด

 

ใส่สารคลอรีนในน้ำประปา อันตรายไหม

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคลอรีนมีทั้งอันตรายในระยะสั้นและระยะยาว โดยปกติแล้วคลอรีนที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจะอยู่ในระดับที่เจือจางมาก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ อย่างมากสุดก็แค่ทำให้รู้สึกระคายเคืองต่อผิวได้ชั่วคราวและคุณเผลอไปสัมผัสกับคลอรีนที่เข้มข้นก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างเช่น การเปิดรับสารคลอรีนในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การสูดดม หรือการที่สารระเหยเข้าตาอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหู ตา จมูกหรือลำคอ บางรายมีอาการไอ แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียนและผลกระทบที่เกิดจากสารคลอรีนในระยะยาวเช่นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการตอบสนองช้า สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอด เป็นต้น

การใส่น้ำประปาคลอรีน หากใส่ในปริมาณที่มากเกินความพอดีค่าคลอรีนน้ำประปาเยอะ ย่อมไม่เป็นผลดี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้น้ำหรือผู้ที่ดื่มน้ำ การประปานครหลวงได้ให้คำแนะนำว่าควรคงเหลือสารคลอรีนตกค้างไว้ในปริมาณที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด โดยไม่น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้สามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัย เราสามารถนำน้ำประปาที่ผ่านการกรองและใส่สารคลอรีนมาอุปโภคและบริโภคได้ สำหรับน้ำดื่มมีกลิ่นคลอรีนไม่ต้องตกใจ แม้หลายคนอาจจะไม่ชอบคลอรีนใส่น้ำดื่มแต่ก็อย่างที่บอกว่ากลิ่นของคลอรีนคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัย กรณีที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีนสามารถรองน้ำใส่ในภาชนะทิ้งไว้ 20-30 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง

 

ปริมาณคลอรีนที่ควรใส่ หรือเติมในน้ําประปา ควรใส่อัตราส่วนเท่าไหร่

น้ำประปามีคลอรีนกี่ ppm ในระบบผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงจะมีการเติมสารคลอรีนที่มีระดับความเข้มข้น ค่าคลอรีนในน้ำประปามากกว่า 1 ppm และระบบจ่ายระบบการจ่ายน้ำประปาเป็นระบบปิด ซึ่งพบว่ายังมีคลอรีนหลงเหลือในระบบจ่ายน้ำไม่น้อยไปกว่า 0.5 ppm จนถึงบ้านผู้ใช้ ทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปามั่นใจว่าสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ข้อควรระวังในการใช้สารคลอรีนใส่ในน้ำประปา

1.การเติมคลอรีนในน้ำประปาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย

2.หลีกเลี่ยงการนำสารคลอรีนไปผสมกรด ด่าง วัตถุไวไฟหรือเคมีภัณฑ์

3.ควรเก็บสารคลอรีนไว้ในที่แห้งเย็นแต่ไม่โดนแสงแดด

4.การสูดดมสารคลอรีนหรือการสัมผัสในปริมาณมากมีอันตรายก่อให้เกิดการระคายเคือง

 

คลอรีนในน้ำประปาซื้อที่ไหนได้บ้าง

คลอรีนสำหรับใส่ในน้ำดื่มน้ำใช้ หรือน้ำประปานั้น ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายทั้งทางออนไลน์และร้านค้าต่างๆ แต่ทางเรา เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ ก็มีจำหน่ายให้เลือกซื้อหันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นคลอรีน65% และคลอรีน70% ที่เป็นที่นิยมกันในทั้งโรงงานน้ำดื่ม รวมไปถึงครัวเรือนต่างๆ ทั้งนี้ เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อัสท์ ยังจำหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยาอีกด้วย

 

 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7