ทำเจลล้างมือใช้เองดีกว่า

ทำเจลล้างมือใช้เองดีกว่า

1.สารเคมีส่วน A  CARBOPOL 940             0.90     กรัม

2.สารเคมีส่วน B  ALCOHOL 95%          135.00     กรัม

TRICLOSAN                0.30     กรัม

3.สารเคมีส่วนC  TRIETHANOLAMINE (TEA)          2.40     กรัม

4.น้ำสะอาด (แบ่งเป็น 2 ส่วน)          ส่วน A              131.40     กรัม

                              ส่วน C               30.00     กรัม

5.สีผสมอาหาร (ตามชอบ)

6.ตาชั่ง สำหรับชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ

7.ภาชนะใส่วัตถุดิบ

8.ไม้พาย

9.ที่ดูด (dropper )

1.A เตรียมน้ำสะอาดส่วนแรก                 ชั่งตามสูตร
      เตรียมวัตถุดิบ CARBOPAL 940    ชั่งตามสูตร

2. ค่อย ๆ เท CARBOPAL 940

3. คนจน CARBOPAL กระจายตัวหมด

4. B เตรียม ALCOHOL 95%    ชั่งตามสูตร
TRICLOSAN          ชั่งตามสูตร

5. ผสม ALCOHOL 95%  และ TRICLOSAN เข้าด้วยกัน   

6. คนให้เข้ากันดี

7. นำส่วน B กวนให้ละลายจนเข้ากันแล้ว เทลงส่วน A

8. C เตรียมน้ำสะอาดส่วนที่สอง (ชั่งตามสูตร)
เตรียมวัตถุดิบ TRIETHANOLAMINE (TEA) ชั่งตามสูตร                                      

9. ผสมให้เข้ากันดี

10. เทส่วน C  ลงไปผสมกับส่วน A

11. คนให้เข้ากัน

12. นำสีผสมอาหารหยดลงไปตามชอบ

13. คนให้เข้ากันอีกครั้ง

14. เทใส่ในภาชนะเปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะเซ็ทตัวเป็นเจล

15. ก็จะได้เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − six =