น้ำตาลทางด่วน ตัวช่วยมากประโยชน์สำหรับพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

รู้จักกับ น้ำตาลทางด่วน ตัวช่วยมากประโยชน์สำหรับพืช เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้มากขึ้น!

การทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผล หรือไม้ประดับ แน่นอนว่าเกษตรกรมักจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไม่น้อยเลย เพราะการปลูกพืชแต่ละชนิดนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ให้ผลให้ดอกที่แตกต่างกันไป ในทุกๆ วันของเกษตรกรจึงเป็นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา งานเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การดูแล บำรุงรักษาพืชเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้มตาย เพราะนั่นจะส่งผลให้เกิดการเสียหายขาดทุนได้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปลูกพืชนั้นจะไม่ประสบปัญหาเลย อย่างน้อยที่สุดหากพบกับสภาพอากาศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็อาจทำให้เกิดการเหี่ยวเฉา ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีวิธีรับมือในการแก้ปัญหาด้วย พร้อมกับตัวช่วยที่ปลอดภัย หนึ่งในนั้นที่ต้องมีติดสวนติดไร่ไว้คือ “น้ำตาลทางด่วน” ตัวช่วยมากประโยชน์สำหรับพืชและเกษตรกร

วันนี้เราจึงจะพาเกษตรกรโดยเฉพาะมือใหม่ มาทำความรู้จักกับ น้ำตาลทางด่วน ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อการเกษตร หากใครที่กำลังประสบปัญหาพืชเหี่ยวเฉา ไม่ออกผลออกดอก ลองมาดูว่าเจ้าน้ำตาลทางด่วนที่ว่านี้ จะสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพืชได้อย่างไรบ้าง ทำไมต้องมีน้ำตาลทางด่วนติดไว้ จำเป็นต่อพืชขนาดไหน ติดตามได้ในบทความนี้เลย

น้ำตาลทางด่วน

หรือ ชื่อทางวิทยาศาตร์ Dextrose Monohydrate คือ ผลึกบริสุทธิ์ของน้ำตาล D-glucose หรือ น้ำตาลกลูโคส โมเลกุลเดี่ยว ซึ่งมีค่า Dextrose equivalent สูง ที่ส่วนใหญ่จะผลิตจากแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลัง แล้วนำไปผ่านการตกผลึกด้วยเครื่องตกผลึก โดยใช้การควบคุมการตกผลึกที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและความเสถียรของตัวเดกซ์โทรสที่ดีและมีความเสถียร น้ำตาลทางด่วนหรือก็คือผลึกที่ได้จากน้ำตาลกลูโคสนี้ เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่อยู่ในกลุ่มของ อัลโดเฮกโซส หรือ Aldohexose น้ำตาลที่มีอะตอมของคาร์บอนอยู่ 6 อะตอม และเป็นอนุพันธ์อัลดิไฮด์ ที่มีกลุ่มคาร์บอนิลอยู่ที่ปลาย การจัดเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนจะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีชื่อว่า ไพราโนส หรือ Pyranose
น้ำตาลทางด่วน จึงเป็นน้ำตาลกลูโคสในแบบที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้เพื่อเป็นสารอาหารให้กับเซลล์ภายในต้นได้ทันที ที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารบำรุงอย่างรวเร็ว เป็นที่มาของชื่อน้ำตาลทางด่วนนั่นเอง

ทำไมน้ำตาลทางด่วน จึงเป็นตัวช่วยพืชได้

เพราะพืชทุกชนิดจะมีการผลิตน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว โมโนแซคคาไรด์ หรือ Monosaccharide หรือที่เรียกว่า น้ำตาลชั้นเดียว (Simple Sugar) เช่น กลูโคส ฟรุกโทส หรือฟรักโทส แล้วทำการเก็บรวบรวมในรูปของแป้ง (Starches) โดยมาจากกระบวนการสร้างที่เรียกว่า การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) จากการใช้คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) เพื่อเปลี่ยนน้ำ แสงแดด และคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ทำให้เนื้อเยื่อของพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที หรือเก็บสะสมไว้ใช้ภายหลัง ในส่วนของน้ำตาลกลูโคส น้ำตาลชนิดที่นำมาแปรเป็นน้ำตาลทางด่วน จะมีอยู่ในธรรมชาติทั้งพืช ผัก ผลไม้ และน้ำผึ้ง ซึ่งถือเป็นน้ำตาลชนิดที่ให้พลังงานมากที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต

สรุปอย่างง่ายๆ ก็คือ พืชต้องการการสังเคราะห์แสง เพื่อทำการผลิตสารอาหารสำคัญต่อเนื้อเยื่อ คือ น้ำตาลกลูโคสที่ให้พลังงานไปใช้ได้ทันที ซึ่งในการสังเคราะห์แสง พืชต้องการแสงแดดเพื่อเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์ ดังนั้นหากขาดแสงแดด หรือปัจจัยอื่นในการสังเคราะห์แสงแล้ว พืชทุกชนิดจะไม่สามารถผลิตสารอาหารไปเลี้ยงทุกส่วนของต้น และจะทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและตายได้ในที่สุด เหตุนี้เองในทางการเกษตรจึงได้นำน้ำตาลทางด่วนมาปรับใช้เพื่อเป็นตัวช่วยให้สารอาหารแก่พืช เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศไม่มีแสงแดด เช่นฤดูฝน เพื่อช่วยฟื้นฟูพืชที่เหี่ยวเฉา ทรุดโทรม กลับมาแข็งแรงขึ้นได้นั่นเอง น้ำตาลทางด่วนจึงเป็นอีกตัวช่วยสำหรับเกษตรกรที่สำคัญ

ประโยชน์ของน้ำตาลทางด่วน

1. น้ำตาลทางด่วนให้พลังงานพืชทันทีโดยไม่ต้องผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยเพิ่มคุณภาพและความหวานให้กับผัก ผลไม้
2. น้ำตาลทางด่วนช่วยให้ขบวนการสังเคราะห์แสงดีขึ้น เป็นการเพิ่มพลังงานและสารอาหารสะสม โดยขบวนการธรรมชาติ
3. น้ำตาลทางด่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุอาหารและฮอร์โมนภายในพืช ให้พืชมีสภาพแข็งแรง สะสมอาหารได้ดี โตเร็ว เพิ่มขนาดและน้ำหนักของผลผลิต
4. น้ำตาลทางด่วนช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวตัดแต่งกิ่งเร่งการแตกใบอ่อนสะสมอาหาร และสามารถช่วยให้พืชทนต่อสภาพแห้งแล้งและความหนาวเย็นได้ดี เป็นแหล่งเสริมอาหารทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ป้องกันลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผล
5. น้ำตาลทางด่วนช่วยพืชในช่วงที่ต้องการใช้พลังงานมากกว่าปกติ เช่น ช่วงแตกใบอ่อน ช่วงการออกดอก ช่วงติดผล และช่วงที่เร่งความหวานให้กับผลไม้

การใช้งานน้ำตาลทางด่วนกับการเกษตร

การนำน้ำตาลทางด่วนมาใช้ในงานเกษตร สามารถใช้ได้กับทั้งพืชที่ให้ผล พืชผัก และพืชดอก โดยจะใช้วิธีการผสมน้ำตาลทางด่วนกับน้ำ และปุ๋ยหรือส่วนผสมอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และเพื่อให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด ให้สามารถแก้ไขปัญของพืชได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทั่วไปการใช้น้ำตาลทางด่วนนั้น มีอัตราการผสมสำหรับฉีดพ่นเป็นการให้สารอาหารเร่งด่วน คือ ผสมน้ำตาลทางด่วน 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นในช่วงระยะที่พืชสลัดดอก ติดผล หรือช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน พ่นในช่วงเช้าที่อากาศเย็นจะดีที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตาลทางด่วนที่มีความสำคัญต่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นส่วนที่ได้มาจากธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นอาหารเสริม เพื่อทำให้พืชฟื้นฟูสภาพและกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต ทำให้เมื่อใช้น้ำตาลทางด่วน นอกจากจะช่วยให้พืชแข็งแรง ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ผลผลิตที่มากขึ้นด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำตาลทางด่วนเป็นตัวช่วยมากประโยชน์ที่เกษตรกรต้องมีติดไว้

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
261/3-6 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
053-204 465
sales_worldchemical@hotmail.com