ระบบน้ำเกลือ (SALT WATER) เป็นระบบที่ดีที่สุด โดยการใช้น้ำเกลือธรรมชาติ

ระบบน้ำเกลือ (SALT WATER) เป็นระบบที่ดีที่สุด โดยการใช้น้ำเกลือธรรมชาติ

เป็นการนำเกลือ (NaCl = Sodium Chloride) มาผ่านขบวนการ ELECTROLYTIC PROCESS ของเครื่อง SALT CHLORINATOR มาทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยเกิด SODIUM -HYPOCHLORITE และ SODIUM CHLORIDE (NaCl) ซึ่งเป็นเกลือธรรมชาติดั้งเดิม       และน้ำเกลือเมื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคแล้วจะไม่สูญหายไปไหน จะเติมก็ต่อเมื่อมีการทำ
BACK WASH คือล้างเครื่องกรอง หรือฝนตกจนน้ำล้นออกจากสระว่ายน้ำ ดังนั้นการเติมเกลือจะเติมประมาณปีละ 2 – 3 ครั้ง และน้ำเกลือจะมีความเข้มข้นเพียง 0.3% เท่านั้นเอง (ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเรา)ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรมีสระว่ายน้ำมากที่สุดในโลก และเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ SWIMMING POOL จำนวน 90% ใช้ระบบน้ำเกลือ และ 10% เป็นสระว่ายน้ำรุ่นเก่าใช้ระบบคลอรีน ซึ่งรอการเปลี่ยนเป็นเข้าสู่ระบบน้ำเกลือ

ระบบน้ำเกลือ นับเป็นระบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวหนังได้ดีอีกด้วย (MILD SALT WATER HAS THERAPEUTIC BENEFITS) แต่อย่างไรก็แล้วแต่ระบบเกลือก็ยังต้องดูแลค่า PH ความเป็นกรด และความเป็นด่างของน้ำในสระ ซึ่งจะมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นเท่านั้น จะไม่มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น จากผลของการใช้น้ำเกลือผ่าน ELECTROLYTIC PROCESS
                   2NaCl + 2H2O => NaOCl ( NaCl + H2 + H2O)
                                            (ตัวฆ่าเชื้อโรค)

ระบบเกลือเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ ใน Europe,Australia โดยการนำน้ำเกลือที่ความเค็มครึ่งหนึ่งของน้ำตาคน(0.3%)มาผ่านขบวนการ Electrolysis ของเครื่อง Salt Chlorinator มาทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ โดยเกิด Sodium Hypochlorite และ NaCl ซึ่งเป็นเกลือธรรมชาติดังเดิม จะไม่สูญหายไป เช่น คลอรีน จะเติมเกลือก็ต่อเมื่อมีการสูญเสียจำนวนของเกลือ อันเนื่องจากการล้าง Filter
หรือ การล้นออกของน้ำจากสระจากการที่ฝนตก   แต่เครื่องจะมี Sencor Head คอยเตือนด้วยไฟ(LED)เมื่อปริมาณเกลือต่ำกว่า 0.3 %
     และเครื่องที่มี pH Control จะมี Prob คอยวัดและปรับค่าความเป็นกรด และ ด่างให้อยู่ในช่วง พอเหมาะตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =