วิทยาศาสตร์

เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
– เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส
– กระบอกตวงแก้ว
– บีกเกอร์แก้ว และพลาสติก
– ตะเกียงแอลกอฮอล์ อลูมิเนียม
– หลอดทดลองวิทยาศาสตร์  พร้อมตะแกรงวางหลอดทดลอง
– กระดาษวัดค่า pH 
– เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิตอล
– ชุดวัดค่าสนิมเหล็ก
– เครื่องชั่งดิจิตอล
– ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร
– เครื่องวัดค่าความชื้น Hygrometer
– เครื่องวัดค่า TDS

สารเคมีวิทยาศาสตร์
– LAB-SCAN
– MERCK
– Q-REC
– SIGMA-ALDRICH ETC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two + 14 =