วิธีดูแลและป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง

หลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวน แถมในเชียงใหม่เอง ก็ยังมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ถึงขั้นเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพของเราได้ วันนี้ทาง World Chemical จะมาแชร์ วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง กันค่ะ

วิธีดูแลและป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง
1. หลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละอองของควันไฟ โดยใช้หน้ากากอนามัย หรือผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดปากปิดจมูก และสวมแว่นตาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

2. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายและทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก ขณะอยู่นอกบ้าน เพราะจะทำให้มีโอกาสสูดควันได้มากขึ้น

3. ปิดประตูหน้าต่างด้านที่รับลม ซึ่งพัดหมอกควันเข้ามาภายในบ้าน และเปิดประตูหน้าต่างด้านตรงข้ามกับทิศทางลม เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองที่เข้ามา และถ้าเป็นไปได้อาจมีภาชนะบรรจุน้ำไว้ที่หน้าต่างที่เปิด ซึ่งจะช่วยลดหมอกควันที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น

4. ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ งดการรองน้ำฝนไว้ใช้ดื่มกินชั่วคราว หากจำเป็นให้รองน้ำฝนหลังจากฝนตกไปแล้ว 1 ชั่วโมง เพราะฝุ่นควันที่มีจะลดลง เนื่องจากถูกชะล้างไปกับฝนในช่วงแรก และควรใช้น้ำสะอาดกลั้วคอ แล้วบ้วนทิ้งวันละ 3 -4 ครั้ง ห้ามกลืนเด็ดขาด!!ฃ

5. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน และควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก แสบตา น้ำตาไหล ตาแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

นอกจากการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองแล้ว ที่สำคัญทุกคนต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยห้ามเพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ จุดธูปเทียน หรือสูบบุหรี่ ส่วนเกษตรกรก็ต้องไม่กำจัดเศษวัสดุการเกษตร โดยการเผา ควรเปลี่ยนเป็นการกำจัดโดยทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลหรือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ที่มา : อ.นพ.อดิศักดิ์ เกษมอัศวชานนท์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 12 =