สงสัยไหม? แอลกอฮอล์มีกี่ประเภท และใช้ทำอะไรได้บ้าง

แอลกอฮอล์ที่สำคัญและใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เอทิลแอลกอฮล์ และ เมทิลแอลกอฮอล์

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูง 
วิธีการผลิต: เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากการหมักของพืชผลทางการเกษตร 
การใช้ประโยชน์: นิยมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และเครื่องสำอาง เช่น ใช้ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือยาสำหรับล้างแผล ใช้ทำน้ำหอม สบุ่ รวมถึงนิยมใช้ทำเป็นเครื่องดื่ม
ข้อควรระวัง: แอลกอฮอล์ชนิดนี้ให้พลังงานกับร่างกายสูงกว่าอาหารทั่วไป แต่ไม่มีประโยชน์ด้านสารอาหารให้แก่ร่างกาย สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วผ่านทางกระแสเลือด ยิ่งช่วงท้องว่างต้องระวังเป็นพิเศษ
เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยง่าย ติดไฟง่าย มักจะเติมสีเพื่อความแตกต่างในการใช้งานกับเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อโดนผิวหนังจะรู้สึกเย็น 
วิธีการผลิต: เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี 
การใช้ประโยชน์: นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี และใช้เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น ใช้จุดตะเกียง หรือใช้ผสมกับแกสโซลีนเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องบิน
ข้อควรระวัง: ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อ หากเผลอรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้มีอาการพล่ามัว มองไม่ชัด หากได้รับปริมาณมากอาจจะทำให้ตาบอดได้

Cr.http://www.e-toyotaclub.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − two =