สารถนอมอาหารที่มีชื่อว่า..โซเดียมเบนโซเอต

โซเดียมเบนโซเอต (sodium benzoate) คือวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ซึ่งเป็นเกลือโซเดียมของกรดเบนโซอิก
(benzoic acid) อยู่ในกลุ่มเบนโซเอต (benzoate) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายได้ดีในน้ำ

โซเดียมเบนโซเอตใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อการถนอมอาหารโดยใช้เป็นวัตถุกันเสืย (preservative)
มี E-number:E211ซึ่งจะทำงานได้ดีในช่วงที่อาหารมีภาวะเป็นกรด คือมีค่า pH ต่ำกว่า 3.6 ใช้ได้ดีกับอาหารที่เป็นกรด
(acid food) หรืออาหารปรับกรด (acidified food) ปริมาณของ sodium benzoate ท่ีใช้ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก
อาหารเท่านั้น

ปริมาณของกรดเบนโซอิก และเกลือโซเดียมเบนโซเอตที่อนุญาติให้ใช้ได้ในอาหาร

อาหารปริมาณที่อนุญาติให้ใช้(ppm, มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมคำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)
ขนมหวานที่ทำจากนม เช่น ไอศกรีม พุดดิ้ง โยเกิร์ตปรุงแต่ง หรือผสมผลไม้ เป็นต้น300
เนยเทียม (magarine)1,000
ผลิตภัณฑ์น้ำผสมน้ำมัน (emulsion) ที่มีปริมาณน้ำมันต่ำกว่าร้อยละ 80 เช่น มินารีน1,000
ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน (emulsion) อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อิมัลชั่น ที่ใช้แต่งหน้าขนม เป็นต้น1,000
ขนมหวานที่ทำจากไขมันอื่นที่มิใช่ไขมันนม เช่น ไอศกรีมดัดแปลง เป็นต้น1,000
ผลไม้ในน้ำส้มสายชู น้ำมัน หรือน้ำเกลือ1,000
แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด1,000
ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมที่ทำจากผลไม้ ยกเว้นแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด1,000
ผลไม้กวน1,000
ผลิตภัณฑ์ผลไม้บด ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ใช้ราดหน้า และรวมทั้งกะทิ1,000
ขนมหวานที่ทำจากผลไม้ เช่น ขนมเยลลี่ เป็นต้น และรวมทั้งขนมหวานชนิดน้ำที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น ผลไม้ลอยแก้ว เป็นต้น1,000
ผลไม้ดอง1,000
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ใช้ทำไส้ขนม1,000
ผลไม้ปรุงสุกหรือผลไม้ทอด1,000
ผลิตภัณฑ์ผักหรือสาหร่ายในน้ำส้มสายชู น้ำเกลือ หรือซีอิ๊ว (soy sauce)2,000
ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมที่ทำจากผัก หรือถั่วหรือเมล็ดพืชอื่น ๆ เช่น เนยถั่ว1,000
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผักบด ถั่วบด หรือเมล็ดพืชบด เช่น ซอสผัก ผักกวน
หรือแช่อิ่ม เป็นต้น แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้ายขนม เช่น เนยถั่ว เป็นต้น
3,000
ผักดอง1,000
ผักหรือสาหร่ายปรุงสุกและผักหรือสาหร่ายทอด1,000
ซุปและซุปใส500
เครื่องดื่ม200

ขอบคุณแหล่งที่มา: foodnetworksolution

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
โทร: 053-204446-7
Facebook Page: http://bit.ly/2v665EF
[email protected]: https://lin.ee/8GpngQb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =