หากจะกล่าวถึงเรื่องสีย้อมผ้า เราสามารถแยกประเภทของสีย้อมผ้าได้หลายประเภทตามชนิดของผ้า เช่น สีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยสังเคราะห์หรือสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วผ้าในตลาดมีด้วยกันหลายชนิดเช่นผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ล้วน ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติล้วน หรือแม้แต่ ผ้าที่ผสมระหว่างเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ ดังนั้นสีย้อมผ้าจึงต้องมีหลายประเภทเพื่อรองรับการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า

เมื่อเจาะจงลงไปให้ลึกจะเห็นได้ว่าทั้งสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยสังเคราะห์และสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติยังสามารถแบ่งแยกย่อยลงไปตามวัสดุตั้งต้นของผ้าหรือชนิดของเส้นใยสังเคราะห์ได้อีก เช่น ฝ้าย นุ่น ไหม ใยสัปปะรด โพลิเอสเตอร์ ซึ่งแต่ละวัสดุก็จะใช้สีในการย้อมที่แตกต่างกันไป ถ้าเรามาดูกันที่สีย้อมผ้าเส้นสำหรับใยธรรมชาติ ก็จะสามารถแบ่งสีชนิดนี้ได้เป็น 3 ประเภท

คือ สีไดเร็กซ์ (Direct Dyestuff)

สีรีแอคทีฟ(Reactive Dyestuff)

และ สีแอซีด(Acid Dyestuff)

สีไดเร็กซ์เป็นสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย (Cotton) นุ่น ซึ่งสีชนิดนี้เป็นสีที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาสีสำหรับเส้นใยธรรมชาติ โดยจะเป็นสีที่ใช้ย้อมในน้ำร้อนเพียงอย่างเดียว มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าสีประเภทอื่นในด้านความสดของสี ความคงทนของสีเมื่อผ่านการซัก หรือ ความทนต่อแสงแดด เมื่อเปรียบเทียบกับสีชนิดอื่น

สีรีแอคทีฟเป็นสีที่พัฒนามาอีกขั้นจากสีไดเร็กซ์ สามารถย้อมวัสดุเส้นใยธรรมชาติได้หลายนิดเช่นกัน โดยสีชนิดนี้จะมีราคาใกล้เคียงกับสีชนิดข้างต้นแต่จะมีราคาที่สูงกว่าเล็กน้อย มีคุณสมบัติที่ดีกว่าสีข้างต้นในทุกด้าน อีกทั้งยังมีทั้งแบบย้อมร้อน และ แบบย้อมในน้ำอุ่น หรือที่เรียกกันว่าสีย้อมเย็น จึงทำให้ทางบริษัทเลือกใช้สีชนิดนี้มาทำเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ indafix

สีแอซีด เป็นสีที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับย้อมเส้นใยธรรมชาติ โดยสีชนิดนี้มีราคาที่สูงมาก ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ย้อมผ้าที่มีราคาสูงหรือเส้นใยที่มีราคาสูงเช่น ไหม เพราะเป็นสีที่สามารถย้อมติดดีที่สุด ให้ความสดของสีมากสุด มีความคงทนในด้านต่างๆมากที่สุดครับ

มาพิจารณากันที่ สีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยสังเคราะห์ ใน ปัจจุบันจะมีแค่เพียงสี ดิสเพส (disperse dyestuff) ที่เป็นสีสำหรีบย้อมเส้นใยประเภทนี้ ซึ่งสีชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้ย้อมกันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพราะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงในการย้อมทำให้การย้อมสีชนิดนี้ในภาคครัวเรือยเป็นอะไรที่ยากในการย้อมครับ

เมื่อถามถึงความแตกต่างของสี indafix กับสีย้อมผ้าทั่วไปในตลาด ต้องบอกเลยว่าสีย้อมผ้าindafix แต่ต่างจากสีย้อมผ้าทั่วไปในเรื่องของประเภทสีที่ใช้ในการผลิตโดยส่วนใหญ่ตรงที่สีของทางบริษัทใช้เวลาในการวิจัยคิดค้นสูตรอีกทั้งยังใช้สีประเภทรีแอคทีฟที่แตกต่างจากสีย้อมผ้าในตลาดยี่ห้ออื่นที่จะใช้เป็นสีไดเร็กซ์ (Direct) ซึ่งมีคุณภาพแตกต่างจากสี รีแอคทีฟ (Reactive) ในด้านความสดของสี ที่สีรีแอคทีฟมีความสดกว่าและติดคงทนกว่าสีไดเรกซ์อยู่หลายเท่า อีกทั้งสีรีแอคทีฟยังมีความคงทนต่อแสงแดดมากกว่าสีไดเร็กซ์ แต่หากเทียบกันด้านราคาแล้ว สีรีแอคทีฟจะมีราคาที่สูงกว่าสีไดเร็กซ์อยู่เล็กน้อย ดังนั้นหากเทียบถึงราคาและความคุ้มค่าแล้ว สีรีแอคทีฟเป็นสีที่มีความคุ้มค่าที่สุดในการนำมาย้อมผ้า มากกว่าสีไดเร็กซ์ที่มีราคาถูกแต่คุณภาพด้อยกว่า หรือ สีแอซีดที่มีราคาสูงกว่ามากแถมคุณภาพของสีอาจจะได้ใกล้เคียงกับสีย้อมผ้ารีแอคทีฟครับ อีกทั้งสีย้อมผ้า indafix ยังสามารถนำไปย้อมกระดาษสา หรือย้อมกระดาษต่างๆที่ต้องการนำไปใช้ในงานฝีมือได้โดยไม่มีอันตรายเพราะสี indafix ปราศจากสารพิษและโลหะหนักทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นพิษต่อร่างกายครับ

การเลือกใช้สีย้อมผ้า ควรเรื่องใช้ชนิดของสีย้อมผ้าให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า เพื่อให้สีที่ใช้นั้นติดกับพื้นผิวของผ้าได้ดีที่สุด หรือ เลือกชนิดของสีให้เหมาะสมตามการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการที่จะย้อมผ้าเส้นใยสังเคราะห์ก็ควรที่จะใช้สีไดเร็กซ์,รีแอคทีฟ หรือ แอซีด เพื่อให้ผ้าติดสีดีที่สุด ถ้าหากเรานำสีสำหรับย้อมเส้นใยสังเคราะห์มาย้อมผ้าก็จะไม่ติดสีและเกิดอาการด่างเป็นต้น ถ้ามองในแง่ความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ในด้านของเวลาและความประหยัด ถ้าต้องการความสะดวกในการย้อมควรใช้สีย้อมเย็นหรือย้อมน้ำอุ่นในการย้อม (สีindafixเป็นสีย้อมในน้ำอุ่น) เพราะเพียงแค่ใช้น้ำอุ่นตามอุณหภูมิที่แนะนำก็สามารถย้อมผ้าได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำอีกทั้งยังประหยัดค่าแก๊สในการต้มน้ำเป็นต้น