World Chemical Group

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
“World Chemical Group”

ผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม
โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยมี บริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท ดังนี้

เกี่ยวกับ World Chemical Group

จำหน่าย โซเดียมไบคาร์บอเนต เอทิลแอลกอฮอล์ น้ำตาลทางด่วน เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

World Chemical Group ผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟ คลอรีน 90 สารส้มผง ฟอร์มาลิน และ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพพร้อมทีมขายที่คอยให้ปรึกษาด้วยสาขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เคมีภัณฑ์เชียงราย เคมีภัณฑ์เชียงใหม่ เคมีภัณฑ์พิษณุโลก เคมีภัณฑ์ลำปาง เคมีภัณฑ์ลำพูน
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

บริษัท เวิลด์เคมีอุตสาหกรรม จำกัด (จังหวัดลำปาง)

บริษัท เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (จังหวัดพิษณุโลก)

บริษัท เวิลด์เคมีคอลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (จังหวัดลำพูน)

นโยบายของ World Chemical Group

พันธกิจองค์กร

ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล
"ร่วมมือใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กรดูแลคุณภาพสินค้าและบริการ สู่ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์"

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ

World Chemical มุ่งเน้นการบริหารงานขายและบริการสินค้า เคมีภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนสินค้า เคมีภัณฑ์ และต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริษัทในเครือกว่า 4 สาขา จึงสามารถบริหารระบบการจัดซื้อและการขนส่งในต้นทุนต่ำได้

นโยบายด้านคุณภาพของสินค้า

World Chemical เจาะจงจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เคมีภัณฑ์ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
World Chemical คือ One Stop Service ด้าน เคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กว่า 10,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย
World Chemical ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

นโยบายด้านคุณภาพของการดำเนินงานและบริการ

World Chemical ได้วางรากฐานและมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน
World Chemical ได้เปิดให้บริการค้าปลีกหน้าร้านครบทุกสาขา โดยการตกแต่งที่ทันสมัยและสินค้า เคมีภัณฑ์ ที่ครบครัน ซึ่งได้จัดวางสินค้าตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกสรรของลูกค้า
World Chemical พัฒนาเว็บไซด์ www.worldchemical.co.th เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการของเรา ทั้งนี้ World chemical ได้เพิ่มสินค้าและบริการเกี่ยวกับ สระว่ายน้ำ ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

สินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย มีดังนี้

แผนกขาย

ให้การบริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และ บริการจัดส่งสินค้า

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

สำหรับแจ้งข้อร้องเรียน ,ข้อชี้แนะติ-ชม

Notify Me
  • No Features Are Available Right Now!
  • No Features Are Available Right Now!
Reward Reward