เคมีงานปั้น งานหล่อ

– กีวี่ (Baraco wax)                            – ใยผ้า , ใยสาน (Fiber)
– โคบอน                                      – ซิลิโคนไต้หวัน / อเมริกา / ฝรั่งเศส / เยอรมัน
– แคลเซียมคาร์บอนเนต                        – เรซิ่นงานหล่อ
– เรซิ่นงานไฟเบอร์                             – เจลโค๊ต
– ซิลิโคนออย                                 – น้ำยางพารา
– วาสลิน                                     – ปูนพลาสเตอร์แดง , น้ำเงิน
– สีผสมเรซิ่น                                 – ผงเบา
– อะซิโตน                                    – โฟมขาว โฟมดำ
– ฮาต (ตัวทำแข็ง)                            – โมโน
– PVA                                       – ยารมดำทองแดง 
– TALCUM                                   – ใยแก้ว (#300,450,600)
– Wax เรซิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 + 2 =