เคมีทั่วไป

» กาวถ่ายสีฟ้า
» Acetone อะซิโตน CH3COCH3
» Activated Carbon JACOBI สารกรอง คาร์บอน JACOBI
» Alcohol แอลกอฮอล์
» Alcohol S.B. แอลกอฮอล์ 70% ศิริบัญชา
» Aluminium Alum สารส้มใสผง,ขุ่นผง Al2(SO4)3
» Aluminium Alum สารส้มใสก้อน,ขุ่นก้อน Al2(SO4)3
» Aluminium Hydroxide อลูมิเนียม ไฮดร๊อกไซด์
» Ammonium Bicarbonate แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต
» Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl
» Ammonium Chloride แอมโมเนียม คลอไรด์
» Ammonium Hydroxide แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ NH40H
» Ammonium Lauryl sulfate แอมโมเนียมลอลิวซัลเฟต
» Ammonium Sulphate แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4
» Ammonuim nitrate แอมโมเนียมไนเตรด NH4NO3
» Ammonuim sulphate แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4
» Ascorbic Acid วิตามินซี C6H8O6
» Bee Wax บีแวกซ์
» BENESOFT FA 220 CONC ซอฟท์เกล็ด
» Benewhite B ผงฟอกนวล
» Benezyme FL-120 เอ็นไซส์ อไมเลส
» BENTONITE เบนโทไน
» Benzalconium Choride 80% เบนซาลโคเนียมคลอไรด์
» BIRM Iron Remover Filter Media สารกรอง สนิมเหล็ก BIRM
» Borax บอแรกซ์ Na2B4O7.5H2O
» Boric Acid กรดบอริก H3BO3
» Borneol พิมเสน C10H8O
» BUTANOX M-60 ฮาต
» Butyl Cellosolve บิวทิวเซโลโซล์พ
» Calcium Carbonate แคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3
» Calcium Chloride แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2
» Calcium Hydroxide แคลเซียมไฮดร๊อกไซด์ / ปูนขาว H2CaO2
» Calcium Hypochlorite 65% คลอรีน 65% CaCl2O2
» Calcium Hypochlorite 70% คลอรีน 70% CaCl2O2
» Calcium Nitrate แคลเซียม ไนเตรด (จีน)
» Calcium Peroxide แตลเซียม เปอร์อ๊อกไซด์ CaO2
» Calcium propionate แคลเซียม โฟพิโอเนท
» CALCIUMHYPOCHLORITE 70% (SODIUM PROCESS) คลอรีน 70%
» Camphor แคมเฟอร์ (การบูร) C10H16O
» Carbon สารกรอง คาร์บอน
» Carboxymethylcellulose (CMC) คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
» CHINA CLAY ไชน่าเคย์
» Citric Acid (China) กรดมะนาว (จีน) C6 H10 O8
» Citric Acid (Thai) กรดมะนาว (ไทย) C6 H10 O8
» COBALT OCTOATE 10% โคบอน 10%
» Comfort Pink คอมฟอร์ท พิ้ง
» Copper Carbonate คอปเปอร์คาร์บอเนต
» Copper Sulphate คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) SO4.5H2O
» Cyanuric Acid ไซยานูริก แอซิด
» Dextrose monohydrate แด็คโตส โมโนไฮเดรด
» Ethyl Acetate เอทิลอะซิเตต C4H8O2
» Benzalconium Choride 80% เบนซาลโคเนียมคลอไรด์
» Citric Acid (China) กรดมะนาว (จีน) C6 H10 O8
» Citric Acid (Thai) กรดมะนาว (ไทย) C6 H10 O8
» Sodium hydrosulphite (CHINA) โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ (จีน) Na2S2O4
» Ammonuim nitrate แอมโมเนียมไนเตรด NH4NO3
» Ammonuim sulphate แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4
» Borneol พิมเสน C10H8O
» Calcium Hypochlorite 70% คลอรีน 70% CaCl2O2
» Camphor แคมเฟอร์ (การบูร) C10H16O
» Formalin ฟอร์มาลีน HCHO
» Fructose ฟรุคโตส C6H12O6
» Gelatin เจลาติน
» Glyceral กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) C3H8O3
» Glucose กลูโคส C6H12O6.H2O
» Gum arabic กัมอาระบิค (กาวกถิน)
» Kerosene น้ำมันก๊าด
» Lactic acid กรดแลคติก C3H6O3
» Lactose แล็คโตส C12H22O11.H2O
» Lanolin ลาโนลีน
» Menthol เมนทอล C10H20O
» Methyl salicylate น้ำมันระกำ C8H8O3
» Oleic acid กรดโอเลอิค C18H34O2
» Oxalic acid กรดออกซาลิค C2H2O4
» n-Pentanol เอ็น-เพนทานอล C5H12O
» Pepermint เปปเปอร์มินท์
» Polyester Resin โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (หล่อ)
» Polyethylene (P.E.) ผง พี. อี. H(CH2CH2)nH
» Potassium hydroxide โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH
» Silica Gel ซิลิกาเจล
» Sodium benzoate โซเดียมเบนโซเอท C6H5COONa
» Sodium metaphosphate โซเดียมเมตาฟอสเฟต (NaPO3)n.Na2O
» Sodium nitrate โซเดียมไนเตรท NaNO3
» Sodium sulfide โซเดียมซัลไฟด์ Na2S
» Sodium sulfite โซเดียมซัลไฟท์ Na2SO3
» Stearic acid กรดสเตียริก CH3(CH2)16COOH
» Sulfur powder กำมะถันผง (ซัลเฟอร์) S
» Sulfuric acid 98% กรดซัลฟูริค เข้มข้น 98% H2SO4
» Talcum powder ผงทัลคัม H2O3Si.3/4Mg
» Tannic acid กรดแทนนิค C76H52O46
» Titanium dioxide ไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ TiO2
» Turpentine น้ำมันสน
» Urea ยูเรีย CH4N2O
» Vaseline วาสลีน
» Zinc sulphate ซิงค์ซัลเฟต ZnSO4.H2O
» Zinc oxcide ซิงค์อ๊อกไซด์ ZnO
» Sodium hydrosulphite (German) โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ (เยอรมัน) Na2S2O4
» BENTONITE เบนโทไน
» CHINA CLAY ไชน่าเคย์
» Magnesium Carbonate แมกนีเซียม คาร์บอเนต
» White Oil A Grade ไวท์ ออย
» FLOCULANT ฟร๊อกคูแลน
» Sodiumhexameta Phosphate โซเดียมเฮกซาเมตต้า ฟอสเฟต
» Sodium Tripolyphosphate โซเดียม ไตโพลีฟอสเฟต
» Potassium Sorbate โปตัสเซียม ซอลเบท
» Sodium lauryl ether sulfate N70 โซเดียม ลอริวอีเทอร์ซัลเฟต N70
» Sodium lauryl ether sulfate N8000 โซเดียม ลอริวอีเทอร์ซัลเฟต N8000
» Sodium lauryl โซเดียม ลอริวซัลเฟต ผงฟอง
» BIRM Iron Remover Filter Media สารกรอง สนิมเหล็ก BIRM
» Activated Carbon JACOBI สารกรอง คาร์บอน JACOBI
» Night Jassamine ราตรี
» Orange Floral ส้ม
» White Lotus ดอกบัวขาว
» Sodium Silicate Solution Type CR 57 กาว
» Hydroxyethyl Cellulose (HEC)
» GELCOAT 2000 เจลโค๊ต
» Green Food Colour Dry สีผสมอาหาร เขียว
» Polyaluminium Chloride Power (HIFLOC 147) แพคผง (ญี่ปุ่น)
» U-RAMIN P-PD ยูรามีน
» Sulphur Black BR 200% สีดำซัลเฟอร์
» Benewhite B ผงฟอกนวล
» Dextrose monohydrate แด็คโตส โมโนไฮเดรด
» SARAYA Smart San Hand Soap H-1 สบู่เหลวล้างมือ
» Styrene Monomer สไตรีน โมโนเมอร์
» BENESOFT FA 220 CONC ซอฟท์เกล็ด
» Sodium hydroxide 50% โซดาไฟน้ำ 50% NaOH
» QuimiWax 2000, S.L. ไมโครแว็กซ์ สเปน
» CALCIUMHYPOCHLORITE 70% (SODIUM PROCESS) คลอรีน 70%
» Potassium Chloride โปตัสเซียม คลอไรด์ KCl
» Poly Aluminium Chloride แพคผง (อินโด)
» Sodium Chroride โซเดียมคลอไรด์ 97.5 % +ไอโอดีน
» Benezyme FL-120 เอ็นไซส์ อไมเลส
» Comfort Pink คอมฟอร์ท พิ้ง
» Sodium Hydroxide / Caustic Soda โซดาไฟเกล็ด 99% (จีน)
» EMAL AD-25 แอมโมเนียม ลอลิว ซัลเฟต
» Triethanolamine 99% ไตรเอทาโนลามิน 99%
» Manganese Sand สารกรอง แมงกานีส แซนด์
» Ion Exchange Resin Dow (Dowex). สารกรอง เรซิ่น ดาวน์
» Calcium Peroxide แตลเซียม เปอร์อ๊อกไซด์ CaO2
» Sodium Formate โซเดียม ฟอเมต
» Ferrous Sulphate เฟอร์รัสซัลเฟต
» Copper Carbonate คอปเปอร์คาร์บอเนต
» Aluminium Hydroxide อลูมิเนียม ไฮดร๊อกไซด์
» Calcium propionate แคลเซียม โฟพิโอเนท
» Dextrose monohydrate เด๊กโตส โมโนไฮดรัส
» Malic acid มาลิค แอซิค
» Sodium saccharin โซเดียม ซัคคาริน
» Cyanuric Acid ไซยานูริก แอซิด
» LEVAROL NP ( LEVELLING AGENT ) น้ำยากันด่าง
» FIX TR ( DIRECT ) กันสีตก ( น้ำ )
» POWDER-FIX 100 ( DIRECT ) กันสีตก ( ผง )
» กาวถ่ายสีฟ้า
» Silicone Rubber ยางซิลิโคน
» Enzyme T (Thermostable Bacterial Alpha-Amylase) เอ็มไซม์ ที
» Aluminium Alum สารส้มใสก้อน,ขุ่นก้อน Al2(SO4)3
» Bee Wax บีแวกซ์
» fiberglass ใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส)
» Carboxymethylcellulose (CMC) คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
» Manganese Zeolite สารกรอง แมงกานีส ซีโอไลท์
» Oxalic Acid อ๊อกซาลิค แอซิค
» Sodium Carbonate Peroxyhydrate โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต
» Sodium Benzoate โซเดียม เบนโซเอท
» Ammonium Chloride แอมโมเนียม คลอไรด์
» Nonylphenol-9 NP-9
» Alcohol S.B. แอลกอฮอล์ 70% ศิริบัญชา
» Magnesium Sulphate แมกนีเซียมซัลเฟต (จีน)
» แอลกอฮอล์ 70% ศิริบัญชา
» Calcium Nitrate แคลเซียม ไนเตรด (จีน)
» SIL 60 EMULSION ซิลิโคน 60
» BUTANOX M-60 ฮาต
» Sodium Laurly Ether Sulfate N-70
» Sulfuric acid 50 % กรดซัลฟูริค เจือจาง 50% H2SO4
» Light White Oil USP น้ำมันแก้ว
» SARAYA SS น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ
» Dioctyl Phthalate(DOP)
» JELLY VASELINE GRADE ASP วาสลิน
» Formic Acid ฟอร์มิค แอซิค 85%
» COBALT OCTOATE 10% โคบอน 10%
» ESTAR R127TP(N) เรซิ่น 127
» POLYLITE PC-600-S เรซิ่น PC-600
» Sodium tripolyphosphate โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต
» Peracetic Acid เปอร์อะซิติก แอซิค
» Sodium Chroride 99.9% เกลือ 99.9%
» SARAYA ALPEL ESS แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ
» Trichloroisocyanuric Acid คลอรีน 90% C3Cl3N3O3
» Sodium Hydroxide โซดาไฟเกล็ด 98% NaOH

– กรดเกลือ 35% (Hydrochloric acid)                – โปตัสเซียม ไนเตรต
– โซดาไฟน้ำ 50% (NaOH liquid)                    – โซเดียมคลอไรด์ 97.5%
– โซดาไฟเกล็ด 98% (Caustic soda flake)           – โปแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ 90%
– คลอรีนน้ำ (โซเดียม ไฮโปรคลอไรด์) 10%            – กรดไนตริก 68%
– กรดซัลฟุริก 98%                                 – กรดฟอสฟอริก 85%
– ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 50%                       – สารส้มใสผง – ก้อน
– สารส้มขุ่นผง – ก้อน                               – แมกนีเซียม ซัลเฟต
– โปแทสเซียม เปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม)             – โปตัสเซียม คลอไรด์
– แอมโมเนียน้ำ                                      – กำมะถังผง
– กากน้ำตาล                                       – แคลเซียม คลอไรด์
– เฟอริค คลอไรด์                                   – เฟอรัส ซัลเฟต
– โซเดียม คลอเรท                                   – โซเดียม เมตต้าซิลิเกต
– แอมโมเนียม คลอไรด์ จีน                            – แมงกานีส ซัลเฟต  
– แมกนีเซียม คลอไรด์                                – เกลือเม็ด
– การะบูร                                           – กรดแห้ง
– คลอรีน 60%,65%,70%,90%                        – โซดาแอส (โปแลนด์)
– โซดาแอส เกาหลี,จีน                                – โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต
– ซิ้งคลอไรด์                                         – ซิลิโคน 60
– ซิ้งค์ซัลเฟต                                        – ซิลิก้าเจล Size 2,3,5 กรัม
– โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต                             – แด็คโตสโมโนไฮเดรท
– ไตรคลอโร เอทิลีน                                  – ไตรโซเดียมโมโนไฮเดรท
– น้ำหอม                                            – น้ำมันระกำ
– บิวทิลเซลโลโซล์ฟ                                   – บอแรกซ์
– บอริก                                             – เปอร์อะซิติก แอซิด
– ปาล์มแว๊กซ์                                        – ฟอสฟอริก แอซิด (FOOD) 85%
– พาราฟินเจล                                       – พิมเสน
– ผงฟอง                                           – โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต
– เมนทอล                                           – วาสลีน
– สีผสมเทียน                                        – ไส้เทียน
– อะซิโตน                                           – อ๊อกซาลิค แอซิด
– แมกนีเซียมอ๊อกไซด์                                 – BKC 80% Benzalconium chloride 80%
– Bronidox (กันบูดน้ำ)                               – Citric acid (กรดมะนาว)
– คอปเปอร์ ซัลเฟต                                  – เอทิล แอลกฮอล์ 70%,95%
– EM (น้ำชีวภาพ)                                   – ฟอร์มาลีน
– Guar Gum                                        – IPA
– เมทานอล                                          – Mask 60% (มัสก์)
– พาราฟิน แว๊กซ์                                    – PE Wax
– โซเดียม ไนเตรต                                    – โซเดียม ไดโคเมต
– ซัลฟุริก แอซิด 98%                                – ซัลฟุริก แอซิด 50%
– White oil                                         – ซิ้งออกไซด์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − two =