เคมีสิ่งทอ

– กันสีตกผง , น้ำ                               – น้ำยากันด่าง
– กาวอัด (กาวถ่ายสีฟ้า)                         – ไมโครแว๊กซ์
– โซเดียมซัลเฟต                                 – สีัย้อมเย็น , สีย้อมร้อน
– โซเดียม ซัลไฟต์ หินย้อมแดง                    – สีดำซัลเฟอร์
– โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์                            – ยูลามีน
– ผงฟอกนวล                                   – N8000
– น้ำยานุ่ม                                       – พาราฟิน
– นำ้ยากันสีตก                                  – Soft tainer
– น้ำยากันซึมผ้า                                 – โซเดียม ซิลิเกต

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 2 =