เคมีอุปกรณ์ระบบน้ำ

– กระดาษวัดค่า pH
– เครื่องวัดค่า pH และ CL
– น้ำยาวัดค่า pH และ CL
– เครื่องฟีตคลอรีน
– เครื่องวัดค่าสนิมเหล็ก
– ถังกรองน้ำแบบเหล็ก
– ถัง PE
– ปั๊มน้ำ
– แปรงขัดถัง , ขวด
– ไส้กรองน้ำ
– Housing ไส้กรอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × two =