เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์

 คนในปัจจุบันเริ่มให้กับความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการปกป้องตนเองจากเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งก็หมายรวมไปถึง เชื้อโรคที่อาจติดต่อกันโดยการสัมผัส ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้ “เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์” ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

                “เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์” มีที่มาจากความพยายามในการปรับปรุงการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนมือจากการสัมผัสผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แรกเริ่มเดิมทีก่อนและหลังการพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักหมอและพยาบาลจะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ จากการศึกษาพบว่าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดี แต่เนื่องจากในห้องพักที่มีผู้ป่วยหลายคนในขณะที่มีอ่างล้างมือเพียงอ่างเดียว ทำให้การเดินไปล้างมือไม่สะดวก จึงมีการทดลองเพิ่มจำนวนอ่างล้างมือ แต่พบว่าไม่ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเท่าใดนัก จึงมีการพัฒนาเจลล้างมือซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์ขึ้น  และได้รับความนิยมเพราะสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินไปล้างมือที่อ่างและยืนอยู่ที่อ่างจนกว่าจะล้างเสร็จ นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยคือต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็วซึ่งเจลล้างมือดีกว่าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เพราะสามารถติดตั้งที่ผนังใกล้เตียงผู้ป่วย หรือใส่ในรถเข็นของนางพยาบาล แม้กระทั่งทำเป็นขวดเล็กๆ พกติดตัวก็ได้

                ในปัจจุบันเราจึงสามารถพบเจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์ได้ทุกทางเข้าและทางออก ทั้งในห้องพยาบาลและในโรงพยาบาล รวมทั้งยังแพร่กระจายไปยังที่ล้างมือในที่สาธารณะต่างๆ และยังได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในตลาดผู้บริโภคทั่วไปที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดมือซึ่งจะช่วยลดการกระจายตัวของเชื้อจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือ เราควรจะใช้เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์ต่อเมื่อเราไม่สามารถล้างมือได้ด้วยน้ำและสบู่ในเวลานั้น หรือเมื่อไม่มีเวลามากพอที่จะล้างอย่างหมดจด

                เจลล้างมือทำงานอย่างไรและใช้อย่างไร
เจลล้างมือฯถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ชำระล้างสิ่งสกปรก เมื่อไม่มีสบู่และน้ำ เจลเหล่านี้ผสมด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง โดยแอลกอฮอล์ที่ใช้นิยมได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) หรือทั้งสองชนิดผสมกัน ทั้งนี้ แอลกอฮอล์จะทำงานและได้ผลในทันทีในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส อย่างไรก็ดีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮลล์ใน

                เจลล้างมือ จะทำให้เกิดการชะชั้นของน้ำมันบางๆที่เคลือบที่ผิวหนัง ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความแห้งแก่ผิวหนัง เจลล้างมือฯหลากหลายยี่ห้อจึงเลือกที่จะเพิ่มมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ (moisturizer) เพื่อช่วยลดอาการแห้ง หรือระคายเคืองให้น้อยลง  นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย เพราะทำให้การระเหยช้าลง แอลกอฮอล์จึงสัมผัสเซลล์แบคทีเรียนานขึ้น

                เพื่อให้เจลล้างมือผสมแอลกอฮออล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรใช้ปริมาณเล็กน้อยที่พอเหมาะ ประมาณ 3-5 ซี.ซี ( ขนาดเล็บของหัวแม่โป้งของผู้ใช้ ) แล้วหยดบนฝ่ามือและถูให้ทั่วฝ่ามือ รวมถึงบริเวณซอกเล็บ จากนั้นถูมือไปมาให้ทั่วจนกระทั่งเจลระเหยไปหมดภายใน 20 วินาที ( หากเจลระเหยไปหมดก่อน 10-15 วินาที ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออาจจะลดลง )

                ประโยชน์ของเจลล้างมือ
                –  เจลล้างมือผสมแอลกอฮออล์ สามารถพกพาได้ สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และประหยัดเวลา
                –  จากการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงจากโรคทางเดินอาหาร และ การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ลดลง ระหว่างการใช้เจลล้างมือฯอย่างประจำ
                –  ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือฯส่วนมากในท้องตลาดมักจะมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการแห้งกร้านของผิวหนัง และก่ออาการระคายเคืองค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ดีในผู้ที่มีปัญหาผิวมือแห้งมาก อาจใช้สารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมือเช่น Hand Cream ประเภทต่างๆเพิ่มเติมได้

                สิ่งที่ควรทราบในการเลือกใช้ ”เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์”
                –  ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือในหลายยี่ห้อ มักระบุส่วนผสมหลักคือethyl alcohol, ethanol or isopropyl alcohol ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในระหว่าง 60%ถึง95% โดยน้ำหนักหรือไม่ ( ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ที่ปริมาณความเข้มข้น 70%) หากต่ำกว่า 60% มักจะไม่ได้ผลในการฆ่าเชื้อเท่าที่ควร

                – ทั้งนี้ แอลกอฮอล์ไม่สามารถขจัดคราบเปื้อน คราบสกปรก รอยโลหิต และเศษดิน ควรจะล้างให้สะอาดเสียก่อน การใช้เจลแอลกอฮอล์จึงจะมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ ควรชำระล้างคราบต่างด้วยสบู่และน้ำเสียก่อน

                – เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์เป็นสารที่ระเหยง่าย และติดไฟได้ (highly flammable) ดังนั้นการใช้เจลล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดไฟทำได้โดย ขณะใช้ควรอยู่ห่างจากเปลวไฟ แหล่งให้ความร้อนหรือ สะเก็ดไฟ เช่น ไม่ใช้ขณะเล่นรอบกองไฟ ขณะทำอาหาร หรือขณะสูบบุหรี่นอกจากนี้ควรใช้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันการสะสมของไอระเหยซึ่งติดไฟง่าย  และควรถูมือให้แอลกอฮอล์ระเหยไปจนหมดก่อนที่จะทำกิจกรรมอื่นต่อไป

                –  ควรเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ แหล่งให้ความร้อนหรือสะเก็ดไฟ ไม่วางไว้ในที่ที่แดดส่องถึง บริเวณที่เก็บไม่ควรมีการสูบบุหรี่และอากาศถ่ายเทสะดวก

                แม้ว่า เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถใช้แทน การชำระล้างด้วยสบู่และน้ำ ได้ในทุกกรณี  แต่ก็ถือเป็นทางเลือกในการทำความสะอาดมือที่ให้ความสะดวก ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับในกิจวัตร หรือกิจกรรมต่างๆ ได้ในอันที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคบางจำพวกและลดโอกาสในการเจ็บป่วย และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในทุกฤดูกาล

Cr.http://www.healthymax.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − six =