แคลเซียมโบรอน คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรกัน

ในประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำภาคการเกษตรอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทยนั้นมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ขึ้นมา เพราะทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการใช้อินทรียวัตถุมาช่วยในภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีอยู่อีก 1 ชนิด ที่ในภาคการเกษตรเองก็น่าจะรู้จัก นั่นคือ แคลเซียมโบรอน สารชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการดูแลพืชผักและผลไม้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เรามาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันดีกว่าว่ามันคืออะไร

 

แคลเซียมโบรอน คืออะไร

แคลเซียมโบรอน (Ca) จัดเป็นธาตุอาหารรองในกลุ่มเดียวกับแมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) ที่พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อยในการเจริญเติบโต และไม่มีปัญหาขาดแคลนในดินทั่วไปเหมือนธาตุอาหารหลักซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อย่างไรก็ตามแคลเซียมเป็นธาตุสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักช่วยในการแบ่งเซลล์และใช้กระบวนการภายในเซลล์ในระหว่างการเจริญเติบโต อาการขาดธาตุแคลเซียมในพืชบางอย่างอาจดูคล้ายอาการของพืชเป็นโรค ดังนั้นการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชจึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง

พืชที่ขาดแคลเซียมมักจะแสดงอาการที่ยอดและผล คือ ตายอดไม่เจริญ ยอดอ่อนตาย ใบอ่อนบิดเบี้ยว ขอบใบม้วนลงไม่เรียบและแห้ง ใบมีจุดประขาวอยู่บนใบส่วนยอด ดูคล้ายอาการยอดด่าง ส่วนผลแสดงอาการขั้วผลไม่แข็งแรงหลุดร่วงง่ายและมีจุดดำที่ก้นของผล พืชที่ขาดแคลเซียมนานและรุนแรงมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย การเจริญเติบโตชะงักงัน

เป็นธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของขั้วดอกและขั้วผล ขยายขนาดผล กระตุ้น การแตกตาดอก ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ทำให้พืชแข็งแรง เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง และจะมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าท้องตลาด

 

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

 

คุณสมบัติของ แคลเซียมโบรอน

แคลเซียมโบรอน คือ โบรอน เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อพืชและผลไม้เป็นอย่างมาก ที่จะช่วยในการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ แคลเซียมก็มีส่วนช่วยทำให้พืชและผลไม้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งก็คือ ตัวช่วยให้พืชนั้นมีความเจริญเติบโตแข็งแรงได้อย่างมีคุณภาพ

ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดูแลรักษาพืชให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ที่สุด โดยการนำเอาวัตถุใกล้ตัว อย่าง น้ำตาลทรายแดง หรืออ้อย พร้อมกับเศษพืชต่างๆ มาผสมรวมกันและตามด้วยน้ำหมัก ทิ้งไว้ก็จะได้น้ำหมักโบรอนที่มีคุณภาพไว้ใช้ในแปลงการเกษตรของตัวเอง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

แคลเซียมโบรอนก็คือ ตัวช่วยที่ทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็มีการทำแคลเซียมโบรอนในรูปแบบต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชแบบชนิดผงที่ใช้ในการผสมน้ำ รวมไปถึงการทำเป็นน้ำหมักชีวภาพโบรอนเพื่อใช้เองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ทั้งนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้แคลเซียมโบรอน เนื่องจากว่าอาจจะมีต้นทุนที่สูงหน่อย และใช้ได้ไม่นานก็ต้องไปซื้อมาใช้ ทำให้เกษตรกรหลายๆ คนไม่สามารถที่จะนำเงินบางส่วนไปลงทุนกับตรงนี้ได้มากนัก จึงหันมาใช้วิธีพึ่งตนเองกันมากขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้แคลเซียมโบรอนถือเป็นธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่มีกระบวนการในการช่วยให้พืช ผลไม้ ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด

 

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

 

ข้อดีของแคลเซียมโบรอน

สุขภาพของพืชนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากในภาคการเกษตร โดยทั้งพืชและผลไม้ต่างก็ต้องการใช้สารอาหารที่สำคัญจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต โดยผ่านวิธีการดูดซึมและเข้าไปช่วยในเรื่องของเอนไซม์ เพื่อให้พืชรักษาการเจริญเติบโตของรากได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งก็ถือเป็นผลดีของการเจริญเติบโตของทั้งพืชและผลไม้

ดังนั้นก็คือ แคลเซียมและโบรอน คือ สารอาหารหรือธาตุอาหารที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อพืชและผลไม้ทุกชนิด ซึ่งถ้าไม่มีชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะทำให้พืชนั้นเกิดการอ่อนแอ แต่สารทั้ง 2 ชนิดนั้นต่างก็เป็นสารที่ต้องพึ่งพิงกันและกัน จึงมีส่วนช่วยในการลดความผิดปกติทางกายภาพของพืชได้ดียิ่งขึ้น ทำให้พืชผักและผลไม้มีคุณภาพและเติบโตได้แข็งแรงสมบูรณ์ดีขึ้นกว่าเดิม

ในประเทศไทยนั้นประชากรส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีเกษตรกรอยู่มากแทบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานแล้ว แต่พอยิ่งทำกลับยิ่งไม่มีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะ ยิ่งเรื่องของการใช้ปุ๋ย อาหารเสริม ในพืชหรือผลไม้ เกษตรกรบางรายยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากเท่าไหร่นัก จึงมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่รู้ถึงวิธีการใช้ธาตุอาหารในพืช หรือพืชจะเจริญเติบโตอย่างไรเมื่อมีการใช้ปุ๋ยหรืออาหารเสริมในพืช

ซึ่งตัวแคลเซียมโบรอนนั้นจะเป็นสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของสารอาหารที่สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดึงธาตุอาหารประเภทนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในแคลเซียมโบรอนนั้นจะประกอบไปด้วย แคลเซียม โบรอน กรดอะมิโน 17 ชนิด และอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ในอัตราส่วนที่มีความเหมาะสม

ซึ่งตัวแคลเซียมโบรอนนี้จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับพืช ผลไม้ ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของขั้วดอกและผล เพิ่มขนาดของผลผลิตให้มีคุณภาพและใหญ่มากขึ้น กระตุ้นการแตกตาของดอก อีกทั้งยังช่วยให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

 

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

 

ประโยชน์ของแคลเซียมโบรอน

ซึ่งปกติแล้วอาจจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีจุลินทรีย์ช่วยในการปลูกกาแฟอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้พ่นทางใบ หรือทางระบบชลประทานเองก็ดี ซึ่งก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการปลูกกาแฟได้ดียิ่งขึ้น ถือว่ามีความจำเป็นในการปลูกกาแฟเป็นอย่างมาก โดยการนำแคลเซียมและโบรอนเข้ามามีส่วนช่วยในการปลูกกาแฟในช่วงที่ต้นของกาแฟอยู่ในระดับหนึ่งก่อนที่ต้นจะเริ่มออกดอก ดังนั้นเมล็ดกาแฟที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงได้นำโบรอนเข้ามาช่วยให้กาแฟนั้นมีคุณภาพและผลผลิตที่ดีกว่าเดิม

โดยโบรอนที่ได้จากปุ๋ยเคมีจุลินทรีย์ในดินทำให้มีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็ต้องดูช่วงปริมาณฝนด้วยว่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งผลิตภัณฑ์แคลเซียมโบรอนจะสามารถนำไปฉีดเข้าสู่ระบบชลประทาน และรดน้ำในบริเวณรากของต้นกาแฟ ก็จะช่วยให้ต้นกาแฟนั้นสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพตามมา แม้ว่าแคลเซียมโบรอนจะมีส่วนช่วยในการทำให้พืชผักหรือผลไม้นอกฤดูได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแล้วนั้น

ตัวแคลเซียมเองยังมีส่วนช่วยในการคายน้ำได้อีกด้วย ในพืชที่ต้องออกดอก ออกผล ในช่วงที่สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจนัก ตัวแคลเซียมจึงถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญกับพืชในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมาก เช่น พืชคายน้ำจากใบพืช 1 ซีซี. จะสามารถลดอุณหภูมิได้ 15 องศาเซลเซียส จากผิวใบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพืชหลักๆ ทั่วไปอยู่แล้ว แต่เมื่อใบสังเคราะห์แสงทั้งวันนั้น ถ้าสังเคราะห์แสงมากเกินไป และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านี้ อาจจะทำให้ใบนั้นมีอาการไหม้ได้ แต่ถ้าหากมีการสะสมแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอของพืช ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันใบไหม้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ในส่วนของโบรอนนั้นจะเป็นตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลให้กับพืช ซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญต่อพืชซึ่งเกิดจากโพแทสเซียม เพราะถ้าในช่วงที่มีการคายน้ำมากนั้นอาจจะทำให้พืชใช้พลังงานเป็นอย่างมาก โบรอนจึงเข้ามาทำหน้าที่นำสารที่เป็นพลังงานมาให้กับพืช ดังนั้นแคลเซียมโบรอนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อพืชผักและผลไม้นอกฤดูกาล และการฉีดแคลเซียมโบรอนในช่วงที่ก่อนดอกเริ่มจะบานนั้นจะช่วยในเรื่องการขยายเซลล์ได้อีกทางด้วย เพราะจะทำให้ติดดอกเป็นจำนวนมากในผลไม้ ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์เกิดขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรด้วยที่จะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม

 

 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7