ล้างผัก ผลไม้อย่างไร ไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง

วิธีการล้างและการเลือกซื้อผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการมีสารเคมีตกค้าง

 

ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหารและสารพฤกษเคมีต่างๆ แม้ว่าผักและผลไม้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคกังวลก็คือสารเคมีกำจัดแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ สารพิษนั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดไม่สามารถคาดคะเนด้วยสายตาได้ ซึ่งการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดโทษและโรคร้ายแรงได้ ดังนั้น เราควรรู้จักวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ รวมถึงวิธีการล้างให้ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ขั้นตอนสำคัญก่อนปรุงอาหารอย่างการล้างวัตถุดิบให้สะอาด แต่หลายคนมักลืม หรือไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร โดยเฉพาะการ ล้างผัก และผลไม้ ที่อาจมีสารพิษตกค้างปนเปื้อนอยู่ หากไม่พิถีพิถันในขั้นตอนนี้ อาจทำให้คนกินเกิดอาการป่วย หรืออาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้

 

 

สารพิษตกค้างในผัก และผลไม้

สารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ ไม่ได้มีแค่ยาฆ่าแมลง หรือยาปราบวัชพืช แต่ยังรวมถึงเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่มาจากมูลสัตว์ เช่น เชื้อเอสเชอริเชีย โคไล หรือเชื้ออีโคไล (Escherichia coli) และเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสีย หรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นอกจากนั้น ในดินเพาะปลูกยังอาจมีสารพิษตกค้างหลงเหลืออยู่อีกด้วย

หากนำผักผลไม้มาปรุงอาหารโดยที่ไม่ล้างให้สะอาด โดยเฉพาะอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุก ก็มีสิทธิที่คนกินจะได้รับสารพิษเหล่านั้นเข้าไปในร่างกาย แม้เพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจทำให้บางคนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือเวียนหัวได้

 

วิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการมีสารเคมีตกค้าง

มีดังนี้

• เลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันตามธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีคราบดินหรือคราบสีขาวของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่มีจุดราดำหรือเชื้อราต่างๆ รวมถึงกลิ่นที่ฉุนผิดปกติ

• เลือกซื้อผักสดที่มีรูเจาะ มีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้าง หรือควรเลือกผักและผลไม้ที่มีตัวหนอนอยู่บ้าง หรือมีแมลงเดินอยู่เล็กน้อย เช่น มด เพลี้ย เป็นต้น เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีการทำรอยสัตว์กัดแทะ หนอนเจาะเทียม โดยการนำเอาทรายร้อนๆไปกลิ้งบนกระทะ จากนั้นนำสาดใส่ผัก ให้มีลักษณะเหมือนรอยเจาะของหนอน นั่นเอง

• ถ้าเป็นผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้า ควรเลือกซื้อที่มีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผักและผลไม้ได้ เช่น ตรวจสอบจากเลขสถานที่ผลิต หรือนำเข้าอาหารได้

• เลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลจะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาล ทำให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยลง

• เลือกซื้อผักพื้นบ้าน ตามถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆ หรือกินผักที่ปลูกเองได้ง่ายๆ เช่น กะเพรา ผักชี ผักบุ้ง ต้นหอม เป็นต้น

• ไม่ซื้อผักชนิดใดชนิดหนึ่งมากินเป็นประจำ ควรกินให้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนกัน เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษหรือสารเคมีสะสม

• บริโภคผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ เช่น ตลาดเกษตรกรประจำจังหวัด ตลาดผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ และตลาดสดที่มีการตรวจจากเจ้าหน้าที่ทางราชการเป็นประจำ เป็นต้น เนื่องจากมีการควบคุมการใช้สารเคมีไม่ให้มากเกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

นอกจากเทคนิคเลือกซื้อแล้ว การล้างผักและผลไม้สดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดการตกค้างของสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงได้

 

 

5 วิธี การล้างผักและผลไม้เพื่อลดสารตกค้างของสารเคมีและยาฆ่าแมลง

 

วิธีที่ 1 การใช้ผงฟู (baking soda)

• ใช้ผงฟู (baking soda) ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติ 1 กะละมัง หรือ ปริมาตร 20 ลิตร
• แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 15 นาที
• ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด
• วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 80 – 95%

 

วิธีที่ 2 การใช้น้ำไหลผ่าน

• เด็ดผักออกเป็นใบๆ
• ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง และใช้มือถูเบาๆ
• วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 54 – 63%

 

วิธีที่ 3 การใช้ด่างทับทิม

• ใช้ด่างทับทิมปริมาณ 20 – 30 เกล็ด ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร
• แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาที
• ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด
• วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 35 – 45%

 

วิธีที่ 4 การใช้น้ำส้มสายชู

• ใช้น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร
• แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาที
• ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด
• วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 29 – 38%

 

วิธีที่ 5 การใช้เกลือ

• ใช้เกลือป่นปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร
• แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาที
• ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด
• วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 27 – 38%

 

 

นอกจากนั้น วิธีการล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด ควรล้างให้ถูกวิธีตามประเภทของผัก และผลไม้ ดังนี้

วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาด

ผักใบ

ผักใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง กะเพรา ผักชี ฯลฯ เปิดน้ำไหลผ่านแล้วค่อยๆ คลี่ใบออก หากเป็นกะหล่ำปลี หรือผักกาดขาว ให้หั่นหรือฉีกออกมาเป็นใบๆ เพื่อให้น้ำเข้าไปถึงซอกใบ ถูใบผักให้ทั่ว แล้วทำซ้ำๆ เพื่อล้างทั้งสารพิษ ดิน และทราย

ผักหัว

ผักหัว เช่น แครอท หัวไชเท้า มันฝรั่ง ขิง ข่า ฯลฯ เปิดน้ำไหลผ่าน และถูหัวผักให้ทั่วอย่างน้อย 2 นาที หรือถูจนกว่าสิ่งสกปรก เศษดิน เศษทรายจะออกจนหมด

ผัก และผลไม้เปลือกแข็ง

ผัก และผลไม้ที่มีผิวด้านนอกแข็ง เช่น แตงกวา ถั่วลันเตา หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ เปิดน้ำไหลผ่านให้แรงพอประมาณ แล้วถูที่ผิวของผัก และผลไม้ให้ทั่ว จากนั้นสะเด็ดน้ำให้แห้งก่อนนำไปปรุงอาหาร

ผัก และผลไม้ผิวนุ่ม

ผัก และผลไม้ที่มีผิวด้านนอกนุ่ม เช่น สตรอเบอร์รี่ มะเขือเทศ ฯลฯ เปิดน้ำไหลผ่านเบาๆ แล้วออกแรงถูอย่างเบามือ หรือพลิกกลับไปกลับมาจนมั่นใจว่าผลไม้ทุกลูก ทุกด้านสะอาดดีแล้ว จากนั้นผึ่งหรือซับน้ำให้แห้งก่อนรับประทาน

เห็ด

เห็ดจะค่อนข้างดูดซับน้ำได้ดี ไม่แนะนำให้ล้างด้วยวิธีการแช่ในน้ำ ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านแบบเร็วๆ หากเจอสิ่งสกปรก ให้ใช้มือหยิบออก หรือถูอย่างเบามือ จากนั้นนำไปผึ่งบนกระดาษทิชชู่จนแห้งสนิท

 

 

นอกจากการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธีแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการรับสารพิษตกค้าง คือการเลือกซื้อผัก และผลไม้อย่างฉลาด ได้แก่

• ซื้อผักที่มีรู หรือมีรอยกัดแทะของหนอน/แมลง

•  ซื้อผัก และผลไม้ตามฤดูกาล

•  หากเป็นผักสลัด แนะนำให้ซื้อที่เป็นผักออร์แกนิค

•  หากซื้อผักในห้างสรรพสินค้า ต้องมีฉลากแสดงสถานที่ผลิต หรือแหล่งนำเข้าอย่างครบถ้วน

การล้างผัก ผลไม้อย่างถูกวิธีอาจจะเสียเวลาไปบ้าง แต่เพื่อสุขอนามัยที่ดีก็ควรทำจริงมั้ยคะ โดยเฉพาะกับร้านอาหาร และคาเฟ่ทั้งหลาย หากลูกค้าทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ก็พาลจะทำให้ร้านเสียชื่อไปด้วย ดังนั้น ยอมเสียเวลานิดหน่อยเพื่ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ และถูกใจลูกค้าย่อมดีกว่าแน่นอน

 

 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7