Company Profile

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ “World Chemical Group”

 
ผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยมี บริษัทในเครือทั้งหมด 5 บริษัท ดังนี้
 
(1) บริษัท เวิลด์เคมีคอลฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
ทะเบียนเลขที่: 050 553 800 2247
ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทรศัพท์ 053-204446-7 053-204498 แฟกซ์ 053-204465
ติดต่อ: คุณ ชมวรางคณา  วีระโชติ ( Managing Director )
 
 
 
(2) บริษัท เวิลด์เคมีคอลซัพพลาย จำกัด (จังหวัดเชียงราย)  
ทะเบียนเลขที่: 057 554 900 0020
ที่ตั้ง 180/14-15 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 053-742860-2 แฟกซ์ 053-742862
ติดต่อ : คุณ ชัยชาญ  หงษ์สามสิบเจ็ด (General Manager)
 
 
3) บริษัท เวิลด์เคมีอุตสาหกรรม จำกัด (จังหวัดลำปาง)  
ทะเบียนเลขที่: 052 554 600 0100
ที่ตั้ง 163-165  ถไฮเวย์ลำปาง – งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 
โทรศัพท์ 054-352861 แฟกซ์ 054-352891
ติดต่อ: คุณ ชัยชาญ  หงษ์สามสิบเจ็ด (General Manager)
 
 
(4) บริษัท เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (จังหวัดพิษณุโลก)  
ทะเบียนเลขที่: 065 554 700 0617
ที่ตั้ง 524/17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 055-303641, 055-211755 แฟกซ์ 055-303117
ติดต่อ: คุณ ณรงค์ชัย  พรรณเชษฐ์ (General Manager)
 
 
(5) บริษัท เวิลด์เคมีคอลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (จังหวัดลำพูน)  
ทะเบียนเลขที่: 051 555 200 0230
ที่ตั้ง 109 หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 
โทรศัพท์ 053-525171-2 แฟกซ์ 053-525173
ติดต่อ: คุณ วัสน์  หงษ์พร้อมญาติ (General Manager)
 

นโยบายของ World Chemical Group

– นโยบายในการดำเนินธุรกิจ
World Chemical มุ่งเน้นการบริหารงานขายและบริการสินค้า เคมีภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนสินค้า เคมีภัณฑ์ และต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริษัทในเครือกว่า 5 สาขา จึงสามารถบริหารระบบการจัดซื้อและการขนส่งในต้นทุนต่ำได้

– นโยบายด้านคุณภาพของสินค้า
World Chemical เจาะจงจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เคมีภัณฑ์ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
World Chemical คือ One Stop Service ด้าน เคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กว่า 10,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย World Chemical ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

– นโยบายด้านคุณภาพของการดำเนินงานและบริการ
World Chemical ได้วางรากฐานและมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน
World Chemical ได้เปิดให้บริการค้าปลีกหน้าร้านครบทุกสาขา โดยการตกแต่งที่ทันสมัยและสินค้า เคมีภัณฑ์ ที่ครบครัน ซึ่งได้จัดวางสินค้าตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกสรรของลูกค้า
World Chemical พัฒนาเว็บไซด์ www.worldchemical.co.th เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการของเรา
ทั้งนี้ World chemical ได้เพิ่มสินค้าและบริการเกี่ยวกับ สระว่ายน้ำ ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

สินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย มีดังนี้

1. กลุ่ม เคมีภัณฑ์ทั่วไป ประกอบไปด้วย เคมีอุตสาหกรรม อาหาร, สิ่งทอ, ทำความสะอาด, งานหล่อ-งานปั้น, เครื่องสำอางค์, หัตถกรรม ฯลฯ

2. กลุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำหอม ซึ่งประกอบไปด้วย : Essentials Oil, Fragrances Oil, Perfumes Oil, ผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติ Natural Extract สารสกัดจาก พริก, ไพร, ขมิ้น, กาแฟ ฯลฯ

3. กลุ่ม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องแล๊ป ,โรงพยาบาล, โรงเรียน เช่น หลอดทดลอง, สารเพาะเชื้อ ฯลฯ

4. กลุ่ม ชุดทดสอบต่างๆ เช่น ชุดทดสอบสารเคมีในอาหาร, ทดสอบค่า pH- สนิมเหล็ก – คลอรีน – ความกระด้าง ของน้ำ ฯลฯ

5. กลุ่ม สี อาทิ สีผสมอาหาร, สีย้อมผ้า ,สีผสมเทียน ,สีผสมเรซิ่น ฯลฯ

6. กลุ่มเครื่องจ่ายเคมี อาทิ ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ฯลฯ

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ อาทิ ถังกรองน้ำ, ไส้กรองน้ำ ,สารกรองน้ำ ฯลฯ

8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ สระว่ายน้ำ อาทิ ถังกรอง , ปั๊ม, เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ , ระบบฆ่าเชื้อโดย UV, อุปกรณ์ทำความสะอาด(สายดูดตะกอน หัวตะกอน เป็นต้น) สร้างสระว่ายน้ำ ,ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ , ดูแลระบบสระว่ายน้ำ ฯลฯ

 

แผนกขาย ให้การบริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และ บริการจัดส่งสินค้า

แผนกลูกค้าสัมพันธ์  สำหรับแจ้งข้อร้องเรียน ,ข้อชี้แนะติ-ชม