Borax / บอแรกซ์

บอแรกซ์ (borax, anhydrous borax (Na2B4O7), borax pentahydrate (Na2B4O7·5H2O), borax decahydrate (Na2B4O7·10H2O) ) เป็นสารเคมี ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย มีชื่ออื่นๆ อีก เช่น น้ำประสานทอง สารข้าวตอก ผงกันบูด เพ่งแซ เม่งแซ ผงเนื้อนิ่ม

บอแรกซ์ เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ทำแก้วเพื่อทำให้ทนความร้อน เป็นสารประสานในการเชื่อมทอง และเป็นสารยับยั้งการเจริญของเชื้อราในแป้งทาตัว เป็นต้น

มีการนำบอแรกซ์มาใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำมาผสมในอาหาร เพื่อให้อาหารมีความหยุ่นกรอบ คงตัวได้นาน ไม่บูดเสียง่าย อาหารที่มักพบว่ามีสารบอแรกซ์ ได้แก่ หมูบด ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไส้กรอก ผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ ลอดช่อง เป็นต้น

http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/%202.JPG

การใช้บอแรกซ์ในอาหาร เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) เป็นสารเคมีห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร

พิษของสารบอแรกซ์

เกิดได้สองกรณี คือ

  • แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

ผู้ใหญ่ ได้รับสารบอแรกซ์ 15 กรัม และ เด็ก ได้รับ 5 กรัม จะทำให้อาเจียนเป็นเลือดและถึงแก่ชีวิตได้ ภายใน 3-4 ชม.

  • แบบเรื้อรัง จะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผิวหนังแห้ง หน้าตาบวม เยื่อตาอักเสบ และตับไตอักเสบ
http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/_31.JPG

คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค

หลีกเลี่ยงสารบอแรกซ์ในอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีลักษณะกรอบเด้ง หรืออยู่ได้นานผิดปกติ

การตรวจหาบอแรกซ์ในอาหาร

http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/%203.JPG

น้ำยาทดสอบบอแรกซ์ คือกระดาษขมิ้นซึ่งเป็นกระดาษซับหรือกระดาษกรองที่ชุบด้วยน้ำสกัดจากขมิ้น ซึ่งมีสารเคอร์คูมิน (Curcumin) และ สารละลายกรดเกลือ (HCl) เจือจางเพื่อปรับค่าพีเอช (pH) ของอาหาร

วิธีการทดสอบ

  • นำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารบอแรกซ์ มาประมาณ 1 ช้อนชา
  • สับหรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ เติมสารละลายกรดเกลือ คนให้เข้ากัน
  • จุ่มกระดาษขมิ้น ให้เปียกครึ่งแผ่น
  • วางกระดาษขมิ้นบนจานกระเบื้องหรือแผ่นกระจกแล้วนำไปวางกลางแดด ประมาณ 10 นาที
  • อ่านผล อาหารที่มีส่วนผสมของสารบอแรกซ์ จะเปลี่ยนสีของกระดาษขมิ้นเป็นแถบสีแดง

ความไวของชุดทดสอบ

ความไวของชุดทดสอบ – ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ ในอาหาร ประมาณ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (100 ppm) – ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 50 มิลลิกรัม /กิโลกรัม (ในสารเคมี)

 โทษของการผลิตหรือจำหน่ายอาหารซึ่งปนเปื้อนสารบอแรกซ์ ถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25 (1) เป็นอาหารไม่บริสุทธิ ตามมาตรา 26 (1) มีโทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา Food Network Solution

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
โทร: 053-204446-7
Facebook Page: http://bit.ly/2v665EF
[email protected]: https://lin.ee/8GpngQb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 20 =