สาขา

คุณ ชมวรางคณา วีระโชติ ผู้จัดการสาขา
ที่ตั้ง : 261/3-6 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-204446-7 โทรสาร : 053-204465

คุณชัยชาญ หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้จัดการทั่วไป
สถานที่ตั้ง : 180/45-15 หมู่2 ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-742860-2 แฟกซ์ : 053-742862
 

คุณชัยชาญ หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้จัดการทั่วไป
สถานที่ตั้ง : 163-165 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ้ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-352861 แฟกซ์ : 054-352891
 

คุณชนัญญา พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป
สถานที่ตั้ง : 524/17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-303641, 055-211755 แฟกซ์ : 055-303117
 

คุณวัสน์ หงษ์พร้อมญาติ ผู้จัดการทั่วไป
สถานที่ตั้ง : 109 หมู่2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-525171-2 แฟกซ์ : 053-525173