Keeen ผลิตภัณฑ์ไบโอออร์แกนิค Liquid Bio-Formulation

ODER ELIMINATOR กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ประโยชน์

• ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศ

• ดับกลิ่นอาหาร

• ดับกลิ่นขยะ สิ่งปฎิกูลที่เป็นสารอินทรีย์

• มีค่า NATURAL PH ปลอดภัยไม่กัดกร่อนผิว

• สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

• กำจัดกลิ่นด้วยจุลินทรีย์คัดสายพันธ์ุ และสารสกัดจากพืช

วิธีการใช้

• ใช้ฉีดพ่นในอากาศและจุดที่เป็นแหล่งกำเนิด ของกลิ่น โดยไม่ต้องผสมน้ำ

• กรณีดับกลิ่นกองขยะมูลฝอย :

– ผสม Oder Eliminator 100 มล. (7 ช้อนโต๊ะ)

– กับน้ำสะอาด 5 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วกองขยะ

 

F.O.G DIGESTER กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ท่อน้ำ กลิ่นมูล ฉี่ สัตว์เลี้ยง

ประโยชน์

• ดับกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ท่อน้ำ

• ขจัดกลิ่นเหม็น มูล,ฉี่ สัตว์เลี้ยง

• ถูพื้น ถูบ้าน ล้างรถทำความสะอาดทั่วไป

• ขจัดสิ่งสกปรก คราบไขมันที่สะสมตามท่อ

• บำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ดีปรับค่า BOD / COD ของน้ำก่อนลงสู่แหล่งน้ำ

• จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

วิธีการใช้

• ใช้ถูพื้น : ผสม F.O.G 15 มล. (1 ซ้อนโต๊ะ) กับน้ำสะอาด 5-7 ลิตร บำบัด

• ขจัดกลิ่น : ผสม F.O.G 60 มล. (4 ซ้อนโต๊ะ) กับ น้ำสะอาด 5 ลิตร

• ควรผสมทิ้งไว้ 35 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน

 

SURFACE CLEANER ล้างจาน เครื่องครัว ล้างพื้นโรงงานอาหาร

ประโยชน์

• ใช้ล้างจาน อุปกรณ์ครัวเรือนและห้องครัว

• ทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์สายการผลิตอาหาร

• ย่อยสลายไขมัน โปรตีนเซลลูโลส คาร์โบไฮเดรต

• ไร้สารเคมี สะอาด ปลอดภัย

• ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

• เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งสกัดจากพืช

วิธีการใช้

• ใช้ล้างทำความสะอาดทั่วไป : SURFACE CLEANER เป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมใช้งาน

• กรณีเจือจาง : เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ขนาดใหญ่ เช่น พื้นโรงงานอาหาร สามารถ ผสมน้ำยา 1 ส่วน กับน้ำสะอาดได้ถึง 20 ส่วน แล้วใช้ล้างทำความสะอาด

 

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
261/3-6 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-204 446-7 / 053-204 465
sales_worldchemical@hotmail.com