ขั้นตอนการชำระเงิน

(Process Of Payment)

Step 1: คลิก “ค้นหาสินค้า”

ขั้นตอนที่ 1

 

Step 2: พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิก “ค้นหา”

ขั้นตอนที่  2

 

Step 3: เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ

Step 4: จากนั้น คลิก “สั่งซื้อ”ขั้นตอนที่ 3

 

Step 5: ตรวจสอบคำสั่งถูกต้องแล้วคลิก “ดำเนินการสั่งซื้อ”

ขั้นตอนที่ 4

 

Step 6: กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อให้ครบถ้วน

Step 7: คลิก “ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 6-7

 

Step 8: ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ก่อนโอนเงิน

Step 9: หลังโอนเงินแล้ว คลิกส่งหลักฐาน “แจ้งโอนเงิน”

ขั้นตอนที 8-9

 

Step 10: สถานะของคำสั่งซื้อจะเป็น “แจ้งชำระแล้ว”

Step 11: รหัสคำสั่งซื้อ สามารถใช้ติดตามสินค้าบนเว็บไซต์ได้

ขั้นตอน 10-11

 

Step 12: คลิก “ตรวจสอบสถานะสั่งซื้อ” แล้วใส่รหัสคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 12

 

Step 13: ตรวจเช็คสถานะคำสั่งซื้อ

Step 13: เมื่อได้ Tracking Code สามารถติดตามสินค้ากับบริษัทขนส่งฯ ได้เลย

ขั้นตอนที่ 13-14