เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ปผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้าสารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม อาทิ คลอรีน 70% ปั๊มจ่ายเคมี เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน เคมีภัณฑ์เชียงใหม่ เคมีภัณฑ์เชียงราย ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ