เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ปผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้าสารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม อาทิ คลอรีน 90 น้ำยาป้องกันสนิมสระว่ายน้ำ พูลเจล ก้อนเจลปรับน้ำ เคมีภัณฑ์เชียงใหม่ เคมีภัณฑ์เชียงราย ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ