เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ปผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้าสารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม อาทิ กลีเซอรีน กรดแลคติก กรดผลไม้ เคมีภัณฑ์เชียงใหม่ เคมีภัณฑ์เชียงราย ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ