การยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดเพื่อการแปรรูป

ลำไยเป็นผลไม้ที่เน่าเสียเร็ว จึงจำเป็นต้องรีบนำมาแปรรูปทันที ทำให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานฝีมือในช่วงฤดูกาลผลิต ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานฝีมือในช่วงฤดูกาลผลิตลำไย วิธีการเก็บรักษาลำไยเพื่อยืดอายุการเก็บให้ยาวนานขึ้นระยะหนึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเมื่อหมดฤดูกาลจึงนำลำไยที่เก็บรักษาไว้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดเพื่อการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและลำไยอบแห้งชนิดเนื้อ ทำได้ดังนี้ การแช่เย็น การอบลมร้อน วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดโดยการแช่เย็นเป็นวิธีการเก็บรักษาโดยอาศัยความเย็น อุณหภูมิระดับตู้เย็นธรรมดาคือ 2-5 องศาเซลเซียส และใช้สารกันเสียเป็นตัวช่วยป้องกันการเน่าเสียของเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราควบคู่ไปด้วย1. สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ผงกำมะถัน