สีย้อมผ้า แต่ละประเภท เหมาะกับงานแบบไหน

หากจะกล่าวถึงเรื่องสีย้อมผ้า เราสามารถแยกประเภทของสีย้อมผ้าได้หลายประเภทตามชนิดของผ้า เช่น สีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยสังเคราะห์หรือสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วผ้าในตลาดมีด้วยกันหลายชนิดเช่นผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ล้วน ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติล้วน หรือแม้แต่ ผ้าที่ผสมระหว่างเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ ดังนั้นสีย้อมผ้าจึงต้องมีหลายประเภทเพื่อรองรับการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า เมื่อเจาะจงลงไปให้ลึกจะเห็นได้ว่าทั้งสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยสังเคราะห์และสีย้อมผ้าสำหรับเส้นใยธรรมชาติยังสามารถแบ่งแยกย่อยลงไปตามวัสดุตั้งต้นของผ้าหรือชนิดของเส้นใยสังเคราะห์ได้อีก เช่น ฝ้าย นุ่น ไหม ใยสัปปะรด