กรณีที่สารเคมีเกิดการรั่วไหล

กรณีที่สารเคมีเกิดการรั่วไหล       จากเหตุการณ์สารฟอกขาวรั่วไหลและฟุ้งกระจายที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และเหตุการณ์ก๊าซบิวเทนรั่วออกจากเซฟตี้วาล์วของเรือขณะขนถ่ายสินค้าที่ท่าเทียบเรือมาบตาพุด ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากการสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล ดังนี้  กรณีที่สารเคมีเกิดการรั่วไหล หากสังเกตพบสิ่งผิดปกติที่บ่งชี้ว่าเกิดสารเคมีรั่วไหล เช่น ได้กลิ่นเหม็น ฉุน [...]