เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์

 คนในปัจจุบันเริ่มให้กับความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการปกป้องตนเองจากเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งก็หมายรวมไปถึง เชื้อโรคที่อาจติดต่อกันโดยการสัมผัส ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้ “เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์” ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น                 “เจลล้างมือผสมแอลกอฮอลล์” มีที่มาจากความพยายามในการปรับปรุงการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนมือจากการสัมผัสผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แรกเริ่มเดิมทีก่อนและหลังการพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักหมอและพยาบาลจะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ จากการศึกษาพบว่าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดี