เทคนิคการดูแลสระว่ายน้ำ ให้น้ำใสสะอาดเพื่อคนที่คุณรัก

เทคนิคการดูแลสระว่ายน้ำ ให้น้ำใสสะอาดเพื่อคนที่คุณรัก                  สารเคมีใดบ้างชื่อว่าอะไร และทำหน้าที่อะไรใช้ ในปริมาณเท่าไรต่อน้ำกี่คิว รวมถึงอันตรายต่อผู้ใช้เองว่าจะต้องป้องกันอย่างไร สระว่ายน้ำเพื่อที่จะให้ได้สระน้ำที่ใสสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค หัวใจประการแรกคือคุณสมบัติทางเคมีของน้ำในสระจะต้องสมดุลอย่างเหมาะสม ประการที่สองคือการกรองฝุ่นละอองในน้ำ ประการที่สามคือการหมุนเวียนของน้ำก็คือระบบสระว่ายน้ำนั้นเอง ประการแรก คือเรื่องของเคมี จุดประสงค์ของการใส่สารเคมีในสระว่ายน้ำก็คือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำให้ได้ตรงตามมาตรฐานของน้ำในสระว่ายน้ำที่ดี